Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Krajské kolo vedomostnej súťaže

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Krajské kolo vedomostnej súťaže

Čo vieš o hviezdach?

Dňa 26. apríla 2024 sa žiačka našej školy Lea Drozdíková z 5.C zapojila do 34. ročníka krajského  kola (v okresnom kole v Senci skončila na 2. mieste) vedomostnej súťaže s názvom Čo vieš o hviezdach?. Súťaž sa konala v  priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Krajské kolo pozostávalo z troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy. Hviezdna mapa obsahovala priraďovanie objektov, hviezd a súhvezdí na oblohe k ich názvom, ako Astrokvíz Hviezdna obloha. 

3. Ústne kolo (žiaci si ťahali kartičku s otázkou)

Napriek tomu, že žiačka sa neumiestnila na prvých troch miestach, školu reprezentovala úspešne a úžasne. Ďakujeme našej piatačke.

Ing. Monika Polláková