Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia – Bratislavský hrad

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia – Bratislavský hrad

Dňa 24. 4. – 26. 4. 2024 sme so žiakmi 6. ročníka navštívili Bratislavský hrad, kde sme si pred jeho otvorením pozreli nádvorie a barokovú záhradu. Po prehliadke nádvoria sme sa presunuli na hrad, kde si žiakov prevzala pani lektorka, ktorá im spravila prednášku o Keltoch z Bratislavy a prehliadku v podzemných priestoroch pod nádvorím Bratislavského hradu. Žiaci boli rozdelení podľa tried do viacerých skupín. Kým jedna skupina mala program, ďalšia skupina mala samostatnú prehliadku po hrade. Počas prednášky s lektorkou deti mali možnosť dozvedieť sa o prvom známom etniku žijúcom na území Bratislavy, pozrieť si vystavené exponáty, napr. keramické nádoby, črepiny z amfor, dvojkomorovú pec, mince, ktoré sa našli v okolí a podzemí hradu. V rámci prednášky sa deti dozvedeli o keltských mýtoch, zvykoch, stratégiách boja, ale aj o vzťahoch so spoločne nažívajúcimi Rimanmi. Žiaci sa dozvedeli, kde si Kelti stavali svoje oppida, akropoly, kde sa našli poklady Keltov,  predmety keltskej domácnosti, dielne kováčov, hrnčiarov, minciarov. Počas prehliadky si žiaci fotili vystavené predmety a mali možnosť vyskúšať si oblečenie Keltov. Po skončení programu s lektorkou sme sa vymenili s inou skupinou žiakov a presunuli do vnútorných priestorov hradu, kde sme si samostatne prezreli vytavené exponáty  a  dočasné výstavy SNM (Hradnú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, Oltár, Severné reprezentačné miestnosti) z dejín Bratislavského hradu. Po samostatnej prehliadke hradu si žiaci na záver v galérii zakúpili suveníry pre seba i rodičov. Žiakom sa prehliadka hradu veľmi páčila, boli nadšení i napriek skrátenému programu pre nedostatok času. Záverom celej prehliadky boli naši žiaci lektorkou pochválení za vzorné správanie a dodržiavanie ich pokynov.

Mgr. Zuzana Hečková