Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Mimoriadna cena v celoslovenskej literárnej súťaži

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Mimoriadna cena v celoslovenskej literárnej súťaži

Pred pár mesiacmi bol uverejnený článok o zapojení sa našich žiakov do celoslovenskej súťaže www.prekrocsvojtien.sk. Minulý rok sme mali ocenenú žiačku Lilli Heinz (9. A), a preto sme sa tento školský rok museli snažiť ešte viac. Nepredpokladali sme, že by porota ocenila príspevok v tej istej škole dvakrát po sebe. Príspevok nášho žiaka Alexandra Reindla (9. A) sa však natoľko zapáčil, že komisia musela zriadiť špeciálnu cenu, a to Mimoriadnu cenu za kreatívny prístup. Alex nadviazal na minuloročný príspevok svojej spolužiačky. Porota bola nadšená, ako Alex stvárnil umelecký opis postavy očami ženy. Alexandrov, ako aj Lillin príspevok si môžete prečítať na www.prekrocsvojtien.sk (vpravo: Obsah – externí autori). Verím, že sa naši žiaci opäť o rok zapoja do tejto krásnej súťaže.

Mgr. Romana Barešová