Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň Zeme

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň Zeme

        Od 22. apríla 1970  ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Cieľom je pripomenúť si, že zdroje poskytované Zemou nie sú nevyčerpateľné. Povinnosťou celého ľudstva by malo byť vedomie a snaha chrániť našu planétu cielenou recykláciou odpadu a zamedzením toxického znečisťovania ovzdušia a vodných zdrojov. Aj deti v našom školskom klube si v tento deň rôznymi aktivitami pripomenuli sviatok Zeme. V jednom oddelení ŠKD vytvorili krásnu nástenku s tematickým zameraním na ochranu prírody. V ďalších oddeleniach  deti vyjadrili svoje pozitívne postoje k ochrane životného prostredia kresbou na asfalt. My, dospelí, sa snažíme deti vychovávať k zodpovednému prístupu k triedeniu odpadu, či k rešpektu voči prírode a jej zákonitostiam. Chceme spoločne zachovať našu planétu Zem aj pre ďalšie generácie.

Viera Kollárová