Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia do  ZCV Aurélium a 3D Land

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia do  ZCV Aurélium a 3D Land

Žiaci 8. C a 8. B vymenili školské triedy za Zážitkové centrum vedy Aurélium. Ocitli sa vo svete vedy, kde sa prelína zábava s učením. Vďaka interaktívnym exponátom mali možnosť vyskúšať si, ako veci fungujú. Popritom aj objavovať vedecké poznatky pomocou zábavných experimentov. Vďaka poznatkom z fyziky to išlo ľahšie.

Byť v džungli, na púšti, aj na dne oceána. Dokonca aj v Antarktíde. To všetko sme stihli za vyše hodiny ešte v to isté dopoludnie. Kde? V galérii optických klamov a ilúzií, v centre Bratislavy. Deti zažili spoločne veľa zábavy.

PaedDr. Ľubica Rybárová

Mgr. Gabriela Jašeková