Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Zážitkové učenie v NBS

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zážitkové učenie v NBS

V snahe rozvíjať finančnú gramotnosť našich žiakov sme absolvovali exkurziu priamo do Národnej banky Slovenska. Žiaci 8. A triedy sa zúčastnili  neformálneho vzdelávania na tému „Príjem a práca“. Jeho cieľom bolo priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. To sa aj podarilo.

Vďaka aktivitám workshopu žiaci lepšie pochopili  súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Vyskúšali si rolu svojho preferovaného povolania. Naučili sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku. Pri zostavovaní rodinného rozpočtu v skupinách naši ôsmaci preukázali zodpovedné finančné rozhodovanie (všetkým sa podarilo ušetriť).

Počas krátkych prestávok sme si prezreli výstavu „Od slovenskej koruny k euru“. Bonusom bola výstava diel akademického maliara Jána Rošku.

Po výdatnej teoretickej a praktickej príprave do života sme ešte pobudli na vynovenom Námestí slobody. Obchody, ktorých sa deti dožadovali, tentoraz nablízku neboli. Tak sme dnes opäť ušetrili…

Pripájam hodnotenia našich žiakov:

„Veľmi sa mi páčilo, naučil som sa ako rozumne hospodáriť s peniazmi, ako šetriť“, „dozvedel som sa o výške priemerného platu v SR, že nie je rovnaký v každom regióne“, „bolo to veľmi zaujímavé, už viem, do čoho investovať“, „ako ušetriť z výplaty“, „financie v rodinnom rozpočte by sme mali rozložiť: 40%  na bežnú spotrebu, 30% na dlhy, 20% na budúcnosť, 10% rezerva.“

Koordinátor FG pre 2. stupeň

Mgr. Gabriela Jašeková