Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Noc s Andersenom

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Noc s Andersenom

Počas Noci s Andersenom strávili deti z 2.E nezabudnuteľnú noc v škole plnú čítania, zábavy, dobrodružstiev a súťaží. Zážitky z noci v škole deťom pomôžu nadobudnúť pozitívny vzťah v kolektíve navzájom, k čítaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Deťom sa táto noc veľmi páčila a tešia sa na najbližší ročník Andersenovej noci.

Triedna učiteľka Mgr. Nikola Kandrová