Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň matiek

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň matiek

„Mamulienka moja milá, ty by si si zaslúžila, aby všetky kvety v poli, kvitli iba Tebe kvôli.“

Dňa 12.05.2024 si prváčikovia pripomenuli Deň matiek. Tento deň bol pre nich výnimočný a špeciálny, nakoľko vystúpili v MKS. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy môžu svojim mamičkám, niektoré aj babičkám predviesť všetko, čo si pre ne s pani vychovávateľkami              v ŠKD dlhší čas pripravovali, spolu sa naučili. Vystúpilo šesť oddelení. Každé oddelenie malo svoj program, ktorý spoločne tvoril komplexný celok. Deti recitovali, spievali, tancovali, hrali scénky pre svoje mamičky. Týmto chceli vyjadriť, že mama je pre nich láskavá, jedinečná a nenahraditeľná. Bolo to veľmi pekné a dojemné vystúpenie. Detičky boli odvážne, snaživé a šikovné. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa ich ratolesti na tento deň pripravili. Dojatie aj radosť bolo vidieť na tvárach všetkých mamičiek. Na záver im deti darovali vyrobené darčeky.

Poďakovať sa chceme žiakovi šiesteho ročníka Marcovi Pilovi a pani Silvii Šarköziovej, ktorí nás pri vystúpení hudobne sprevádzali. Ďakujeme aj pánovi Šestákovi, ktorý sa staral o ozvučenie, a aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby program mohol byť zrealizovaný.

Dúfame, že na budúci rok budeme môcť štafetu odovzdať ďalším prváčikom. Na vystúpenie sa už teraz tešíme.

Pani vychovávateľky prvých ročníkov