Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

EXPERT geniality show

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

EXPERT geniality show

Poďme s hrdosťou vyhodnotiť vedomostnú súťaž Expert geniality show. Je to vlastne taký Všedkovedko pre 2. stupeň. Na celom Slovensku sa tejto súťaže zúčastnilo vyše 13-tisíc žiakov, z našej školy 39 súťažiacich. V prvej štvrtine sa umiestnilo 10 žiakov. Martin Debnár z 8.C, Bruno Dúbravský z 8.B, Peter Žilinec z 9.B, Dorotka Oceľová z 5.A, Filip Turic z 5.E, Lenka Leitnerová zo 6.B, Daniel Wesolovski zo 6.D, Jaydee Hermelijn zo 7.C. Najlepší na škole boli Filip Adamčiak z 9.C, ktorý bol v téme Šport štvrtý na Slovensku a Lukáš Matúš zo 6.D bol 24. celkovo. Títo úspešní žiaci si odniesli vecné odmeny, diplomy a my im srdečne blahoželáme. Ostatným ďakujeme za veľmi slušnú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalší ročník. 

Mgr. Ivana Hubáčová