Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Brno

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Brno

VIDA! science centrum v Brne sa stalo hlavným cieľom koncoročného výletu tried 8. C a 8. D v stredu 29. 5. 2024. Triedne pani učiteľky motivovali žiakov, že na nich čaká viac ako 170 interaktívnych exponátov na ploche 5000 m2, ktoré si budú žiaci môcť vyskúšať a zažiť vedu z iného pohľadu, ako zo školských lavíc. Bola to veru pravda, videli sme mikrosvet pod mikroskopom, vytvorili tornádo, zažili fyzikálne zákony v praxi, optické ilúzie, videli sme sa dokonca aj na termokamere. Najobľúbenejším exponátom bola pravdepodobne kabína na meranie hlučnosti, kde sme si mohli konečne poriadne zakričať a porovnať si decibely.

V centre mesta Brno nás očaril rušný Zelný trh a po krátkej prechádzke sme sa ocitli v dominante mesta – v Katedrále sv. Petra a Pavla na vrchu hory Petrov. V ruchu poobedného mesta sme plní zážitkov a unavení spokojne nastúpili do autobusu domov. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzorné správanie a dobrú náladu počas celého výletu.

Pedagogický dozor: Mgr. Katarína Kisková, Mgr. Barbara Madarászová, Mgr. Gabriela Jašeková