Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Čítanie s porozumením

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Čítanie s porozumením

Aj tento rok sa žiaci druhého stupňa zúčastnili súťaže Čítanie s porozumením, kde si zmerali svoje čitateľské zručnosti. Podľa náročnosti textu boli súťažiaci rozdelení do dvoch kategórii : 5.,6. ročník a 7.,8.,9. ročník.

V prvej kategórii súťažilo 11 žiakov s týmito výsledkami:
1. miesto – Dorota Oceľová – 5.A
                  Lukáš Matúš – 6.D
2. miesto – Matej Chalmovský – 6.B
3. miesto – Oliver Patzy – 6.C

V druhej kategórii  súťažilo 16 žiakov s týmito výsledkami: :
1. miesto – Tomáš Leonard Žabka – 9.A
2. miesto – Karolína Rentková – 9.B
                  Simona Príbojská – 7.D
3. miesto – Peter Žilinec – 9.B
                  Michal Blažek – 9.B

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

Čítanie s porozumením je nevyhnutným predpokladom k neustálemu napredovaniu nielen vo vzdelávacom procese, preto je potrebné túto schopnosť  neustále zdokonaľovať aj vo svojom voľnom čase.

Mgr. Mária Jakubcová