Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Asistenti učiteľov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Asistenti učiteľov

Hečková Zuzana, Mgr.

Mgr. Zuzana Hečková

sociálna práca, učiteľstvo 2.stupeň

E-mail: zuzana.heckova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Monika Kadlubová

asistent učiteľa

E-mail: monika.kadlubova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr. Lenka Kasperová

asistent učiteľa

E-mail: lenka.kasperova@zsdunajskaluzna.sk

 

grafika: pan

Bc. Marek Kollár

asistent učiteľa

E-mail: marek.kollar@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Lýdia Križanová

asistent učiteľa

E-mail: lydia.krizanova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Eva Marková

asistent učiteľa

E-mail: eva.markova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Daniela Mečiarová

asistent učiteľa

E-mail: daniela.meciarova@zsdunajskaluzna.sk

Paľagová Andrea, RNDr.

Andrea Paľagová, RNDr.

asistent učiteľa

E-mail: andrea.palagova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Darina Urbanová, PaedDr.

asistent učiteľa

E-mail: darina.urbanova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Ľubica Zálešáková, Ing.

asistent učiteľa

E-mail:lubica.zalesakova @zsdunajskaluzna.sk