ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Asistenti učiteľov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Asistenti učiteľov

Hečková Zuzana, Mgr.

Hečková Zuzana, Mgr.

zuzana.heckova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Kadlubová Monika

monika.kadlubova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Kasperová Lenka, Mgr.

lenka.kasperova@zsdunajskaluzna.sk

grafika: pan

Kollár Marek, Bc.

marek.kollar@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Marková Eva

eva.markova@zsdunajskaluzna.sk

Kozáková Andrea, RNDr.

Kozáková Andrea, RNDr.

andrea.kozakova@zsdunajskaluzna.sk