ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Asistenti žiakov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Asistenti žiakov

Paľagová Andrea, RNDr.

Paľagová Andrea, RNDr.

andrea.palagova@zsdunajskaluzna.sk