Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Michaela Luteránová

Kirigami v ŠKD

Počas mesiaca február navštívil náš školský klub detí slovenský dizajnér a najväčší papierológ na svete Karol Krčmár.             Deti na 1. stupni tak zažili  v ŠKD interaktívnych 60 minút, počas ktorých tvorili z papiera rôzne hračky, masky a iné  predmety. Bolo zaujímavé sledovať, čo všetko je možné vytvoriť z papiera iba pomocou nožníc a priestorového tvarovania. Pán Krčmár nám celú hodinku […]

Karneval

Obdobie fašiangov nám rýchlosťou blesku zaklopalo na dvere, čo pre náš v ŠKD znamenalo jediné – KARNEVAL.Masky, kostýmy, skvelé občerstvenie a najmä veselá nálada, zaplnili jednotlivé oddelenia, ktoré si pripravili program na karnevalovú zábavu.Tancovali sme, spievali, hrali sme sa, ale najmä sme si užili prítomnosť jeden druhého a utužovali tak vzájomné vzťahy. Ďakujeme všetkým zúčastneným […]

Ďalší úspech našich žiakov

V piatok 26.1.2024  sa  žiaci druhého ročníka zúčastnili turnaju FIRST LEGO League  Bratislavskej oblasti. Deti v kategórii FLL Explore (6 -10 rokov) prezentovali porote svoj projekt, ktorého zadanie tento rok  bolo trávenie voľného času, koníčky, talenty a záľuby. Tešíme sa z umiestnenia na 1. mieste v jednej z kategórií.  Vďaka patrí aj Ing. Miroslavovi Kalinovskému, ktorý sa deťom […]

Turnaj vo vybíjanej

Dňa 29. 11. 2023 sa naša škola po dlhej dobe zúčastnila na okresnom kole vo vybíjanej pre dievčatá 2. stupňa (rok narodenia 2010 a mladšie) v Ivanke pri Dunaji. Som hrdý na to, ako dievčatá  bojovali a nakoniec si aj vybojovali 3. miesto v skupine. Zobrali sme to pozitívne, aj keď dievčatá boli sklamané zo […]

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Žiaci našej školy Oliver Vančo, Peter Žilinec, Ema Vláčilová, Natália Majerčíková, Matúš Demovič, Zuzana Bunčová, Daniel Wesolowski a Ema Mária Schmidtová sa  zúčastnili 5. 2. 2024 na okresnom kole dejepisnej olympiády v Senci. Súťažilo sa v kategóriách C (9. ročník), D (8. ročník), E (7. ročník), F (6. ročník). Svoju účasť si vybojovali na školskom kole dejepisnej […]

Veselý deň

Opäť sme mali Veselý deň. Našu polročnú snahu sme zavŕšili výpisom našich známok a oslávili slávnostným, ligotavým, flitrovým, jednoducho takým silvestrovským outfitom. Napriek tomu, že sme ukončili nie rok, ale iba polrok, zaslúži si naše úsilie takúto veselú bodku. Trblietavé šaty, klobúčiky, škrabošky či kravaty nám skrášlili tento deň, pridali sa aj naše pani učiteľky a učitelia. […]

Náš nový kamarát Marty

Tak ako každá škola, aj naša škola chce byt modernou školou. Tomu nasvedčuje aj spôsob vyučovania a využívané pomôcky, informačné technológie, aplikácie či iné vymoženosti v rámci takmer každého predmetu. Vďaka tomuto smerovaniu a vďaka našej pani riaditeľke  sa to darí aj na hodinách informatiky. Pani riaditeľka nám zakúpila novu pomôcku, v očiach detí hračku, […]

Pozvánka na 2. zasadnutie rady školy

V zmysle čl. 8 ods. 4 a čl. 10 ods. 7, 9 Štatúru rady školy pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva […]

Projekt elektronická gitary s BBC microbitom

Projekt elektronická gitary s BBC microbitom Žiaci deviateho ročníka  vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy a  informatiky  projekt – elektronickú gitaru s použitím BBC microbitu. Na výtvarnej výchove vyrobili maketu, na informatike naprogramovali skladbu a zapájali microbity. BBC microbit je malý programovateľný počítač, ktorý sa používa na výučbu programovania a elektroniky v prostredí Microsoft Makecode. Práca s microbitom rozvíja informatické myslenie a bádateľské […]

Priateľský zápas v Rovinke

V rámci volejbalového krúžku sme minulý týždeň hosťovali na priateľskom zápase v Rovinke, kde si naši žiaci zmerali silu s rovesníkmi zo ZŠ Rovinka. Zápas sledovalo vyšše 40 divákov, ktorí nešetrili svoje ruky a hlasivky, tým pádom sme hrali pod miernym tlakom. Súpera sme nakoniec tesne zdolali 3:0 na sety. Keďže bola pozitívna spätná väzba […]