Oznam pre návštevníkov telocvične

Vážení rodičia – športovci, v popoludňajších hodinách sa do areálu školy bude vstupovať iba hlavnou bránou pri školskej jedálni. Malá bránka pri multifunkčnom ihrisku sa bude  zamykať. Zároveň Vás žiadame, aby ste neparkovali na Krížnej ulici, kde sa nachádza  zákazová značka. Predídete tak nedorozumeniam s obecnou políciou. Za pochopenie ďakujeme.

Preskúšajte svoje vedomosti na slepej mape

Vážení rodičia, milí žiaci, na konci tohto textu sa nachádza odkaz na Kvíz – Slepá mapa Slovenska, ktorého cieľom  je prehĺbenie a overenie vedomostí o Slovensku. Kvíz zdarma škole poskytla spoločnosť Sorger.sk. Je vytvorený na základe osnov 8. a 9. ročníka ZŠ v predmete geografia. Vedomosti si žiaci môžu otestovať až v troch rôznych oblastiach […]

Preberanie antigénových samotestov od 19.10. 2021– 2. dodávka

Vážení rodičia, od utorka 19.10. 2021 sa uskutoční prevzatie antigénových testov. Organizácia preberania bude upravená, pretože sme chceli obmedziť návštevu osôb v priestoroch školy. 1.stupeň Rodičia žiakov na 1. stupni si preberú testy na sekretariáte riaditeľky školy od utorka 19.10. 2021 do piatka 22.10. 2021 v nasledovných časoch: utorok  7,00 – 15,00 hod. streda   7,00 […]

Elektronické testovanie žiakov 5. a 9. ročníka

Vážení rodičia,             v rámci projektu Modernizácia vzdelávania v základných a stredných školách, do ktorého sme sa predčasom prihlásili, organizujeme minimálne raz ročne elektronické testovania určitých ročníkov. V tomto školskom roku sa v dňoch 19. 10. – 22. 10. 2021  uskutoční jesenné e-testovanie žiakov 9. ročníka a v dňoch 10. – 27. 10. 2021 e-testovanie žiakov 5. ročníka. Testy […]

Zmeny v nosení rúšok

 Vážení rodičia, na základe novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva počnúc 4.10. 2021 výnimku z povinnosti nosiť rúško majú : a/ deti do 6 rokov veku,  b/ deti v materskej škole, c/ žiaci základných škôl počas pobytu vo svojej triede v uzavretom kolektíve a v exteriéri. Títo žiaci musia mať naďalej nasadené rúško: v interiéri školy alebo […]

Zrušenie poistenia za krádež a stratu veci

Vážení rodičia, počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu,  tento typ poistenia zrušila.  Oslovili sme aj ďalšie poisťovne, žiaľ, niektoré vôbec proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu […]

Prerušenie vyučovania v triede 2.A

Vážení rodičia, z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia Covid 19 prerušujeme vyučovanie v triede 2.A. Žiaci odchádzajú do 10 dňovej karantény, rodičia postupujú podľa informácií uvedených v školskom semafore. Informácia zo školského semaforu: Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou […]

Upozornenie na potrebu predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti

Vážení rodičia, keďže od pondelka 20.9. 2021 patrí okres Senec medzi oranžové okresy, musí každý žiak aj zamestnanec pred nástupom do školy predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Najrýchlejší spôsob je odkliknutie tlačiva v internetovej žiackej knižke. Náhradný spôsob: preposlanie scanu alebo fotografie triednemu učiteľovi predloženie tlačiva pred nástupom do budovy dozorkonajúcemu učiteľovi. Prosíme Vás o dodržanie […]

Pozvánka na VIII. zasadnutie rady školy

Milí členovia rady školy a priatelia školy, v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na VIII. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 20.9. 2021 o 18.00 hod. RŠ1923 – VIII. zasadnutie – Pozvánka

Pozvánka na služby Božie

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na služby Božie pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022. Služby Božie sa budú konať v nedeľu 12. 9. 2021 od 10.00 hod v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej. Mgr. Oľga Klátiková