Medzinárodný deň florbalu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa florbalu sa priučili aj naši malí prváčikovia základom florbalu. V F – bloku pre nich pani učiteľky zorganizovali športový deň plný aktivít. Oceniť ich snahu a schopnosti medailami prišli VICEMAJSTRI Slovenska 2022 vo florbale z klubu TSUNAMI BRATISLAVA. Mgr. Ivana Filipová a Mgr. Andrea Balážová

Deň Zeme s našimi prvákmi

Pri príležitosti Dňa Zeme 22. 4.  sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na vážnosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Aj naši prváci sa zapojili do aktivít a pomohli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Aktivity boli zamerané nielen na to, ako triediť odpad, ale aj na dĺžku rozkladu rôzneho odpadu v prírode. Naučili sme […]

MS Teams

Pri problémoch s prihlásením sa do aplikácie MS Teams kontaktujte: teams@zsdunajskaluzna.sk     

Informácie pred začiatkom nového školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, srdečne Vás pozdravujem v mene celého kolektívu ZŠ Dunajská Lužná na prahu nového školského roka. Verím, že ste si  počas leta Vy aj Vaše ratolesti dostatočne oddýchli a  nabrali  energiu, pomocou ktorej Vám ľahšie  vykročíte  v ústrety novým výzvam.   Organizačné zmeny: Z organizačných dôvodov sme museli v 2., 4. a 8. ročníku nového školského roka znížiť počet […]

Postup pri oslobodení žiaka z jednotlivých predmetov

Vážení rodičia dovoľujeme si Vás upozorniť, že doklady, ktoré ste predložili v súvislosti s oslobodením Vášho dieťaťa platia v zmysle legislatívy vždy iba na jeden školský rok. Ak má Vaše dieťa zdravotné alebo iné ťažkosti, pre ktoré by malo byť čiastočne alebo úplne oslobodené z jednotlivých predmetov, je potrebné si tieto doklady vybavovať už pred […]

Obedy zadarmo- už nie pre všetkých

Vážení rodičia, zverejňujeme informáciu o nových podmienkach tzv. Obedy zadarmo, o ktorých nás informoval OÚ Dunajská Lužná. Informácia sa nachádza v priloženom linku. Link: https://www.dunajskaluzna.sk/rozhlas/oznam-k-zmenam-v-poskytovani-dotacie-na-tzv-obedy-zadarmo-2567.html Vedenie školy

Oceňovanie žiakov

Koniec školského roka je tradične spojený s oceňovaním žiakov. Aj keď väčšinu školského roka sme strávili v domácom prostredí online vyučovaním, predsa sa nám podarilo zapojiť do rôznych súťaží. Naši žiaci boli úspešní v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach. Získaním rôznych ocenení tak reprezentovali svoje triedne kolektívy a našu základnú školu. Samotné oceňovanie sme rozdelili na dve časti. Prvý […]

Pasovanie prvákov

V posledný júnový utorok sa časť školského areálu zmenila na kráľovské nádvorie. Za zvuku bubnov sa na kráľovský trón posadila pani kráľovná Ivetka Slobodníková, aby slávnostne prijala prvákov do spoločenstva riadnych žiakov našej školy. Po krásnom príhovore ich vyzvala, aby predniesli prvácku hymnu a zaspievali pieseň o abecede. A potom už každý prvák predstúpil pred kráľovnú, ktorá ho slávnostne […]

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy, slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční dňa 30.6. 2021 o 8.00 hod. v areáli základnej školy. F blok bude mať slávnostné ukončenie v areáli F bloku vo svojich triedach. Školský klub bude v prevádzke do 16.00 hod. Vedenie školy

Zábavné kvízy o ovocí

Príjemný deň Vám prajeme, pred letom sme v rámci Školského programu EÚ, pre Vás a Vašich žiakov pripravili krátke videá a zábavný kvíz – Nachytám Ťa na hruškách s Ludwigom Baginom. V krátkych videách sa žiaci dozvedia niekoľko zaujímavých informácii o ovocí, ktoré si následne môžu overiť vo vedomostnom kvíze. Ak správne odpovedia na všetky vedomostné otázky, môžu vyhrať drobnosti, ktoré im […]