Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Rimbala

Deň vody

Dňa 22. 3. 2023 si aj prváci v 1. E pripomenuli Svetový deň vody. Žiaci ho strávili v triedach oblečení symbolicky v modrej farbe. Učili sa, tvorili, na každej vyučovacej hodine plnili úlohy s vodnou tematikou, ktoré som si  pre nich pripravila. Spoločne sme vytvorili plagát, pri ktorom sme si utvrdili, aká je voda dôležitá a k akým činnostiam ju potrebujeme. Dozvedeli […]

Nebezpečné spoločenstvá

Vážení rodičia a žiaci, v prílohe máte k dispozícii leták „Nebezpečné spoločenstvá“ , ktorý zverejňujeme na stránke školy v záujme ochrany detí pred manipulatívnymi svetonázorovými a spirituálnymi skupinami a to v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Senci. Otvoriť prílohu (PDF formát, 1.3 MB, 12 strán)

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 v dvoch etapách nasledovne: a/ o 8,00 hod. – slávnostné otvorenie pre žiakov 2.- 9. ročníka v areáli školy na Školskej ulici b/ o 9,00 hod. – slávnostné otvorenie pre žiakov 1.ročníka pred F– blokom na Košariskej ulici za evanjelickým kostolom. V prípade […]

Stravovanie v školskej jedálni

Školská jedáleň bude v prevádzke od 6.septembra 2022. Prihlasovanie na stravovanie je individuálne podľa pokynov na stránke školy v sekcii Jedálny lístok. Platbu za mesiac september je povinné vyplatiť vopred. Dunajská Lužná 22.8.2022 Anna Iván, vedúca školskej jedálne

Medzinárodný deň florbalu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa florbalu sa priučili aj naši malí prváčikovia základom florbalu. V F – bloku pre nich pani učiteľky zorganizovali športový deň plný aktivít. Oceniť ich snahu a schopnosti medailami prišli VICEMAJSTRI Slovenska 2022 vo florbale z klubu TSUNAMI BRATISLAVA. Mgr. Ivana Filipová a Mgr. Andrea Balážová

Deň Zeme s našimi prvákmi

Pri príležitosti Dňa Zeme 22. 4.  sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na vážnosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Aj naši prváci sa zapojili do aktivít a pomohli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Aktivity boli zamerané nielen na to, ako triediť odpad, ale aj na dĺžku rozkladu rôzneho odpadu v prírode. Naučili sme […]

MS Teams

Pri problémoch s prihlásením sa do aplikácie MS Teams kontaktujte: teams@zsdunajskaluzna.sk     

Informácie pred začiatkom nového školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, srdečne Vás pozdravujem v mene celého kolektívu ZŠ Dunajská Lužná na prahu nového školského roka. Verím, že ste si  počas leta Vy aj Vaše ratolesti dostatočne oddýchli a  nabrali  energiu, pomocou ktorej Vám ľahšie  vykročíte  v ústrety novým výzvam.   Organizačné zmeny: Z organizačných dôvodov sme museli v 2., 4. a 8. ročníku nového školského roka znížiť počet […]

Postup pri oslobodení žiaka z jednotlivých predmetov

Vážení rodičia dovoľujeme si Vás upozorniť, že doklady, ktoré ste predložili v súvislosti s oslobodením Vášho dieťaťa platia v zmysle legislatívy vždy iba na jeden školský rok. Ak má Vaše dieťa zdravotné alebo iné ťažkosti, pre ktoré by malo byť čiastočne alebo úplne oslobodené z jednotlivých predmetov, je potrebné si tieto doklady vybavovať už pred […]

Obedy zadarmo- už nie pre všetkých

Vážení rodičia, zverejňujeme informáciu o nových podmienkach tzv. Obedy zadarmo, o ktorých nás informoval OÚ Dunajská Lužná. Informácia sa nachádza v priloženom linku. Link: https://www.dunajskaluzna.sk/rozhlas/oznam-k-zmenam-v-poskytovani-dotacie-na-tzv-obedy-zadarmo-2567.html Vedenie školy