Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Nezaradené

Lesná škôlka v školskom klube detí

V dňoch 29. a 30. mája 2024 priletela do  školského klubu  vzácna návšteva v podobe krásnych dravcov a pánov sokoliarov Majstra Vagana. Páni sokoliari deťom predstavili život v lese, jeho súčasť, dopad ľudského správania na lesy a  svoje dravce. Sovičky, sokoly a krásny majestátny orol sa preleteli po našich triedach a ukázali  deťom svoju krásu. Srdečne ďakujeme pánom sokoliarom (mená doplníme) […]

English Star  v našej škole

            Už tretí rok sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže English Star, ktorá sa konala 25. 4. 2024. Súťažilo v nej 121 žiakov z našej školy. Deti si overili svoje vedomosti z anglického jazyka. Náročnosť úloh sa stupňovala z ročníka na ročník a vyskytli sa aj také úlohy a slovíčka, s ktorými sa žiaci ešte nestretli. Ale deti boli sústredené, disciplinované […]

Plavecký výcvik

Každoročne sa žiaci tretieho ročníka zúčastňujú plaveckého výcviku. Tohto roku tomu nebolo inak. Od 13.05. do 24.05. 2024 si tretiaci vymenili triedy za bazén v X Bionic Sphere v Šamoríne. Plavci sa zdokonalili v technike plávania a plaveckých štýloch. Neplavci odstránili strach z vody a naučili sa základy plávania. Posledný deň bol pre deti najatraktívnejší. Súťaženie v bazénoch a tobogány boli pre nich […]

PRAHA  2024

Tak sme sa my, deviataci, dočkali. Po celoročnom úsilí sme sa už veľmi tešili na náš koncoročný tradičný výlet do Prahy. Užili sme si tri dni zábavy, cestovania, poučenia aj výborného jedla v metropole  Českej republiky, ale aj v Liberci, vo vedecko – zábavnom centre IQlandia. Tu sme si prvý deň otestovali zmysly, zabavili sa s fyzikou, v tme […]

Literárna súťaž v love slov SLOVO

     Vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana 6.júna 2024 ocenilo v Bratislave víťazov   9. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2023.      Stovky textov žiakov základných a stredných škôl posudzovala odborná porota, ktorej predsedal Peter Juščák, spisovateľ a predseda Asociácie spisovateľov Slovenska.  „Básne a poviedky súťaže Slovo 2023 sa opäť uchádzali o čitateľskú pozornosť, chceli […]

Tretiaci a ich super deň !

Sviatok detí – Deň detí – sme sa snažili pripraviť pre našich tretiakov deň zábavy, relaxu, radosti, odpočinku a pohody. Za pomoci a podpory rodiny Machovej sme dňa 30.5.2024 navštívili rekreačné stredisko Point40 v Nových Košariskách. Úvod dňa sme zahájili pešou turistikou na jazerá, čo sme všetci zvládli bravúrne. Potom nás čakala zábava a relax. […]

Futsal – starší žiaci

Záver školského roka sa opäť niesol v športovom duchu. Po dlhých 4 rokoch čakania sme sa zúčastnili turnaja vo futsale starších žiakov. Nakoľko sa na túto kategóriu trošku pozabudlo a neorganizovali sa žiadne futsalové súťaže, tak sme ani na chvíľu nezaváhali a prihlásili sa do turnaja. Jednalo sa totiž o veľmi silnú futbalovú generáciu našich žiakov […]

Deň včiel a hmyzí hotel

Šikovné, ako včielky, boli deti z 3.A pri výrobe včelej výzdoby, ktorá skrášľuje chodbu v E bloku. S deťmi sme vyrobili včelí úľ, namaľovali včelára pri práci a spravili krásnu nástenku do triedy. Alžbetka Gallovičová nám porozprávala o živote včielok a priniesla nám ochutnať domáci medík, ktorý všetkým veľmi chutil. Bez včiel by nebol život na Zemi. Preto sme sa rozhodli […]

Akademici z Reduty

V piatok 31.5.2024 sa konal posledný koncert cyklu Hudobnej akadémie. Žiaci štvrtého ročníka a 3. B triedy si prišli do Slovenskej filharmónie vypočuť krásnu hudbu v podaní Slovenského komorného orchestra. Na koncerte sme vstúpili do sveta filmu. Hudba a film sú dva veľmi úzko prepojené druhy umenia. Ako diváci si túto skutočnosť často ani neuvedomujeme. Hudba vo filme sprevádza […]