Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Dokumenty 2020/2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Tlačivá na stiahnutie   

Oslobodenie od školskej dochádzky:

1. Žiadosť o oslobodenie žiaka ( PDF, 197 kB)

2. Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy s potvrdením od lekára ( PDF, 371 kB)

 

Ďalšie tlačivá na stiahnutie:

 1. Žiadosť o prijatie žiaka 2.až 9. ročník ( PDF, 193 kB)
 2. Žiadosť o prijatie žiaka do 1.ročníka
 3. Protokol o zápise
 4. Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky
 5. Žiadosť o prijatie do školského klubu detí
 6. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte ( PDF, 265 kB)
 7. Dotazník prihláseného žiaka ( PDF, 408 kB) 
 8. Žiadosť o odhlásenie žiaka (PDF,  kB)
 9. Prihláška na etickú a náboženskú výchovu
 10. Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania (PDF, 2,25 MB)
 11. Čestné vyhlásenie o chýbajúcom podpise druhého zákonného zástupcu žiaka ( 184 kB)
 12. Súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím kópie rodného listu
 13. Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov 
 14. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, netestované okresy PDF
 15. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, netestované okresy, PDF 490 

 

Sprístupnené dokumenty

 

Zmluvy

Kolektívna zmluva na roky 2021- 2025, PDF

S účinnosťou od 31.3. 2022 sú zmluvy zverejňované v Centrálnom registri zmlúv .

Zmluva o dodávke plynu – dodatok č.02

 

Faktúry

 

Archív dokumentov z predchádzajúcich školských rokov