Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia a priatelia školy

Aj na začiatku tohto kalendárneho roka 2020 sa ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch % z dane nášmu združeniu. Vieme, že žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná.

Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme v minulom kalendárnom roku 2019  za peniaze, ktoré ste venovali združeniu, nakúpili zariadenie do novej budovy F bloku. Radosť mali deti aj rodičia najmä z pekných šatňových skriniek, školského nábytku a iných prepotrebných vecí.

Z toho dôvodu sme nezrealizovali sľúbený prístrešok na bicykle, pretože pohodlie našich detí má prednosť pred komfortným prístreškom na bicykle. Ani na ten sme však nezabudli. Zrealizujeme ho čo najskôr v tomto roku z prostriedkov školy. Ak by ste nám vedeli odporučiť šikovných majstrov, s ktorými máte dobré skúsenosti, radi sa s overenými odborníkmi skontaktujeme. Prístrešok by mal mať aj bočné steny a  zadnú stenu od ulice, aby si od ulice nemohli zlodeji vytypovať drahšie bicykle.

V tomto školskom roku plánujeme využiť venované finančné zdroje z 2% na nákup chýbajúcich sušičov na toalety, klimatizačných jednotiek do južne orientovaných tried a chceme tiež prispievať určitou sumou aj na školské výlety, ktoré boli zväčša hradené z prostriedkov rodičov.

 Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná              

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2020.

Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1. vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“

     2. priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.  

     3. najneskôr do 30. apríla 2020 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
[Typ súboru: editovateľné PDF. Aktualizované 03.02.2020]

Potvrdenie o zaplatení dane
[Typ súboru: editovateľné PDF. Aktualizované 03.02.2020] 

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2019.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Michaela Bednárová,predsedníčka rady rodičov                 JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy                 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
                                 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút