Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019 (utorok)

30. október – 31. október 2019

4. november 2019 (pondelok)

vianočné

20. december 2019 (piatok)

 23. december 2019 – 7. január 2020

 8. január 2020 (streda)

polročné

31. január 2020 (piatok)

3. február 2020 (pondelok) 

4. február 2020 (utorok) 

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj ,Trnavský kraj

 

14. február 2020 (piatok)

17. február – 21. február 2020 

24. február 2020 (pondelok)  

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020 (piatok)

24. február – 28. február 2020 

2.marec 2020 (pondelok)  

Košický kraj, Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok)

2. marec – 6. marec 2020

9. marec 2020 (pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020 (streda)

 9. apríl – 14. apríl 2020

 15. apríl 2020 (streda)

letné

30. jún 2020 (utorok)

 1. júl – 31. august 2020

 2. september 2020 (streda)

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín a prestávok

  hodina prestávka
1. 7:50 - 8:35 10 minút
2. 8:45 - 9:30 10 minút
3. 9:40 - 10:25 10 minút
4. 10:35 - 11:20 25 minút
5. 11:45 - 12:30 5 minút 
6. 12:35 - 13:20 20 minút
7. 13:40 - 14:25 5 minút
8. 14:30 - 15:15  

Obedňajšie prestávky

11:20 - 11:45 25 minút (ŠKD, 5. a 6. ročník)
13:20 - 13:40 20 minút (ŠKD, 7. - 9. ročník)

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút