Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii rozhodnutie  MŠVVaŠ SR.

ROZHODNUTIE, PDF

Základná škola Dunajská Lužná hľadá v čase od 16.00 hod.- 20.30 hod. záujemcov o vykonávanie dozoru v telocvični základnej školy s nástupom od 1.9. 2019.

Kontakt: 0911 444 355

 

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 28.6. 2019 o 8.00 hod. Elokované pracovisko má slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch elokovaného pracoviska. 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii ponuku letného tábora s dominikánmi.

Plagátik, PDF

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že v sobotu dňa 15.6. 2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod. sa budú v budove C bloku nad jedálňou vydávať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ a rozhodnutia o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XXI. zasadnutie rady školy.

Pozvánka PDF

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Rodinné služby Božie s programom detí, ktoré sa uskutočnia dňa 12.mája 2019 o 10.00 hodine v Evanjelickom chráme Božom v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková 

Deň matiek, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14.4.2019 o 16. 00 hodine v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková

Pozvánka, PDF

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na tradičný a štefánikovský Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Štefana Jurčíka a pamätný Pohár M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na brigádu, ktorú organizuje rada rodičov.

Poznánka, PDF

 

Podkategórie

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút