Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2019/2020 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:

1./ 3.9.2019 /utorok/ - pre  žiakov 8. a 9. ročníka z dôvodu neukončenia stavebných prác v elokovanom pracovisku

2./ 20. novembra 2019 (streda) - iba pre žiakov 2. stupňa, 1. stupeň má vyučovanie

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2019. 

3./ 1. apríla 2020 (streda) -  iba pre žiakov 2.stupňa, 1. stupeň má vyučovanie

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov 9. ročníka T 9 – 2020.

Iný neočakávaný dôvod môže byť  havária vodovodného, kanalizačného systému v budovách, havária kúrenia  alebo chrípková epidémia, prípadne metodický deň zamestnancov.

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút