Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Zoznam žiakov žiackej rady v školskom roku 2019/2020       .....aktualizujeme

 

Trieda

Meno

1.       

5.A

 

2.       

5.B

 

3.       

5.C

 

4.       

5.D

 

5.       

6.A

 

6.       

6.B

 

7.       

6.C

 

8.

6.D

 

9.       

7.A

 

10.       

7.B

 

11.   

7.C

 

12.   

8.A

 

13.   

8.B

 

14.   

8.C

 

15.   

9.A

 

16.   

9.B

 

17.   

9.C

 

 

Predseda žiackej rady : 

Podpredseda žiackej rady:

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ivana Hubáčová

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej rady.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút