Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
číslo zmluvy rok druh s kým názov suma deň podpisu deň zverejnenia zmluva vo formáte PDF
Z 321 2021 Mandátna zmluva Mgr. Martin Lobotka poradenský servis v rámci vyhľadávania najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie   23.3. 2021 28.4. 2021 zmluva str. 1, str.2, str.3, str.4, str.5str.6,  
Z 213 2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Projekt školy v ,, oute" 2021   2.3. 2021 15.3. 2021 zmluva str.1,str. 2, str.3
Z 212 2021 Darovacia zmluva NBS Darovacia zmluva   23.2. 2021 11.3. 2021 zmluva str.1, str.2str.3, str.4str.5
Z 211 2020 Zmluva o postúpení práv a povinností, servisná a materiálová zmluva Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva   10.12. 2020 16.2. 2021 zmluva str.1., str.2
Z 210 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. P2002000302595_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových v6d   11.12. 2020 5.1. 2021 zmluva str1., str.2str.3, str.4, str.5
Z 209 2020 Zmluva, predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov  RAJO a.s Kúpna zmluva V Star Lines s.r.o    16.10.2020  16.12.2020  zmluva str.1, str.2, str.3str.4str.5
Z 208 2020 Zmluva o dielo

Cultura Humana, o.z

 Kultúrne podujatie    1.11. 2020  16.12. 2020  zmluva str.1, str.2
Z 207 2020 Zmluva o spolupráci
a praktickej výučbe

Karpatská nadácia

Zmluva o spolupráci
a praktickej výučbe
  5.11. 2020 12.11. 2020 zmluva str.1, str.2str.3
Z 206 2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

V STAR LINES, s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, Školský program, školské mlieko   16.10. 2020 20.10. 2020 zmluva str.1str.2, str.3, str.4, str.5str.6, str.7, str8, str.9, str. 10, str.11str.12
Z 205 2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci

Karpatská nadácia

Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci programu MyMachine    13.10. 2020 16.10. 2020 zmluva str.1str.2, str.3
Z 204 2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít MPC- Bratislava Národný projekt- ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II    2.9. 2020 21.9. 2020 zmluva str.1., str.2, str.3, str.4, str.5str.6, str.7, str.8, str.9, str.10, str.11str.12, 
Z 203 2020 zmluva o poskytovaní služieb MG odpady, s.r.o. odborná a konzultačná služba v oblasti odpadového hospodárstva  840 eur 5.6. 2020  8.6. 2020  zmluva str.1,str.2,str.3, str.4  
Z 202 2020 darovacia zmluva Blue Community, o.z. darovacia zmluva na 6 laptopov LENOVO   2.4. 2020  17.4. 2020  zmluva str.1, str.2, str.3
Z 201 2020 zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení TKD Výt'ahy s.r.o. zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení   30.1. 2020 27.2.2020 zmluva str.1., str.2, str.3str.4, str.5 str.6, str.7str.8
Z 199 2019 zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku   6.10. 2019 20.11. 2019 zmluva str.1, str.2, str.3, str.4, str.5, str.6, str.7, str.8, str.9, str.10, str.11, str.12, str.13, str.14, str.15,  
Z 198 2019 zmluva o dodávke plynu  SPP,a.s.  Zmluva o dodávke plynu   5.9. 2019 5.9. 2019 zmluva str.1, str.2, str.3, str.4, str.5str.6
Z 197 2019 zmluva o poskytovaní služby Wema, s.r.o. Výplatný lístok na mobilný telefón   7.5. 2019 19.5. 2019 Zmluva str.1, str.2, str.3str.4, str.5str.6
Z 196 2019 zmluva KOMENSKY VIRAL s.r.o Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom     13.4. 2019 Zmluva str.1, str.2, str.3, PDF
Z 195 2019 zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s.r.o ZMLUVA o poskytovaní služieb d. SC/1 91031127   21.3. 2019 3.4. 2019 Zmluva str.1, str.2str.3, str.4, str.5, str.6,str.7, str.8str.9
Z 194/2019 2019 zdravotná služba MG PZS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb    14.3. 2019 16.3. 2019  Zmluva, PDF, str.1, str.2str.3
02/IT služby/2019 2019   Ing. Martin Rimbala Zmluva o poskytovaní služieb   7.3. 2019 11.3. 2019

Zmluva, PDF

Dodatok č.02  2017  dodatok  SPP,a.s.  Zmluva o dodávke plynu druh tarify M7  1.3. 2017  1.3. 2017

 SPP 1 (PDF, 531 kB)

 SPP 2 (PDF, 554 kB)

 SPP 3 (PDF, 246 kB)

   2017 dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenská filharmónia zabezpečenie projektu Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrámci 69.koncertnej sezóny SF 2017/ 2018    7.11.2017  7.11. 2017 dohoda o vzájomnej spolupráci, PDF 578 kB
  2017 o kurze korčuľovania HamikovoO.Z Zmluva o kurze korčuľovania 20 eur/ na1dieťa  10.11.2017 10.11.2017 Zmluva o kurze korčuľovania PDF 752 KB
   2017  dodatok ZSE Energia, a.s  Dodatok Ponuka E.Benefit     16.11.2017  16.11. 2017

Dodatok PonukaE.Benefit

DodatokPonukaE.Benefit, str.2, PDF 735 kB

  2018   Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta psychológie
Tomášikova 20, 827 02 Bratislava
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe   21.3. 2018 28.3. 2018

Zmluva str.č.1

Zmluva str.č.2

Zmluva str.č.3

   2018 darovacia zmluva  SAP Slovensko s.r.o.  Darovacia zmluva      10.9. 2018

 Zmluva

str. č.1

str.č.2

str. č.3

  2018 zmluva o kurze korčuľovania Hamikovo,o.z. zmluva o kurze korčuľovania   19.11. 2018 19.11. 2018

zmluva str.1

str.2

  2019 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov   9.1. 2019 25.1. 2019

zmluva str.1

str.2

  2019 zmluva o dodávke plynu SPP dodatok k zmluve o dodávke plynu   14.2. 2019 6.3. 2019

str.1, str.2, str.3str.4

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút