Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Šíriaci sa koronavírus ovplyvnil život po celom svete. Na situáciu, ktorú spôsobil vo viacerých oblastiach života, sme museli reagovať aj my a zaviedli sme na škole systém Microsoft Teams, aby sme mohli žiakov čo najplnohodnotnejšie vzdelávať na diaľku.

Aplikáciu je možné inštalovať na počítač, tablet alebo smartphone. Podpora je pre operačný systém môže byt Windows, Android, iOS (Apple).

 

 

 

Technická podpora systému Teams:

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Postup pre žiaka a rodičov:

KROK 1:

Každý žiak školy získal (alebo v blízkej budúcnosti získa) prihlasovacie údaje do systému Office 365. Prihlasovacie údaje sú v tvare:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
heslo 
(Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

S týmito údajmi sa prihláste na stránku cez webový prehliadač: https://office.com

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

KROK 2:

Po úspešnom prihlásení a zmene hesla máte možnosť využívať bezplatne online nástroje Microsoft

Aplikácia ktorú potrebujeme na online výuku je Teams. Dá sa spustiť aj priamo online cez prehliadač, alebo lepší spôsob je, stiahnuť si aplikáciu do zariadenia a prihlásiť sa do nej. Získate tak širšie možnosti použitia nástroja a hlavne stály kontakt s triedou, nie len keď sa podarí prihlásiť.

Stiahnutie aplikácie:

Aplikáciu si stihnete z weboovej stránky: Microsoft-teams
(Kliknite na ikonku “Stiahnuť Teams”)

 

 

KROK 3:

V ľavom menu nájdete modul Tímy, kde je vytvorená Vaša trieda a hodiny s jednotlivými vyučujúcimi.

Po kliknutí na niektorú triedu sa otvorí četovacie okno, kde nájdete predchádzajúcu konverzáciu v triede, máte prístup k súborom s ktorými sa pracovalo.

Pokiaľ vyučujúci spustí Online hodinu v dohodnutom termíne, prihlásite sa do nej kliknutím na pripojiť sa.

V konverzácii viete odpovedať priamo k zadanému textu.

 

Zmena jazyka:

Pokiaľ potrebujete zmeniť jazyk na Slovenčinu, postup je nasledovný:

Klik na svoje iniciály mena v pravom hornom rohu a zvoľte funkciu Nástroje (Settings)

Hneď na prvej záložke, úplne dole nájdete zmenu jazyka

Po zmene jazyka sa aplikácia reštartuje.

Vážení rodičia,
opätovne sa na nás obraciate s otázkami týkajúcimi sa prihlášok na stredné školy.

Zatiaľ sme dostali iba informáciu o posunutí termínu odovzdania prihlášok. Neistota ohľadom ďalších  konkrétnych postupov ma ako výchovnú poradkyňu prinútila, aby som sa obrátila priamo na ministerstvo školstva. Text Vám posielam k nahliadnutiu:

Dobrý deň!

Som výchovná poradkyňa v ZŠ Dunajská Lužná. Momentálne ja a moje kolegyne riešime problém, ako budeme postupovať pri prihláškach na SŠ. Ministerstvo síce zrušilo požiadavku mať na prihláške potvrdenie od pediatra, ale okrem toho je na nej nutný podpis rodiča a dieťaťa. A na tento problém sme nenašli žiadne riešenie. V súčasnej situácii si neviem predstaviť, že rodičia so svojimi deťmi budú chodiť podpisovať prihlášky do školy. Konkrétne my máme vyše 60 deviatakov a okolo 20 prihlášok na 8-ročné gymnáziá. Na druhej strane, rodič svojím podpisom overuje správnosť údajov a výber škôl, takže je potrebné, aby prihlášku videl. Neuvažuje ministerstvo o elektronickej prihláške /ako dočasné riešenie/ tak, ako je to pri zápise do 1. triedy a MŠ?

Dúfam, že sa týmto problémom budete zaoberať a nájdete riešenie.

Veľmi pekne ďakujem.

                                    Mgr. Zuzana Petrášová

 Na môj list reagoval pán Viktor Križo. Z jeho odpovede vyberám:

 „ Neprichádza asi veľmi do úvahy, aby sme desaťtisíce rodičov posielali do škôl sa podpisovať. Bude sa hľadať spôsob, ako všetko realizovať elektronicky s možnými výnimkami, ako sme to zverejnili aj v prípade zápisov do ZŠ. Pokyn vyjde čoskoro na našej stránke.“

Z odpovede pána Križa vyplýva, že musíme vyčkať na ďalšie pokyny. Akékoľvek nové informácie Vám okamžite sprostredkujem za pomoci triednych učiteľov.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Petrášová
výchovná poradkyňa ZŠ Dunajská Lužná

 

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som Vám v týchto náročných časoch popriala príjemné a ničím nerušené sviatky, veľa jarného slniečka a silu zvládať aj v blízkej budúcnosti starostlivosť o domácnosť a vzdelávanie Vašich detí s optimizmom a rozvahou.
Hoci v izolácii, užite si Veľkú noc  v pokoji  obklopení láskou najbližších. Nastávajúce dni budú o to krajšie, že od štvrtka do stredy nebudú žiaci a ani Vy zaťažovaní žiadnymi úlohami.
S pozdravom  
                                                       Iveta Slobodníková
                                 a  kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná
 

Milí rodičia,
vzhľadom na predĺženie prerušenia vyučovania aj na našej škole si Vám dovoľujem posunúť informácie s užitočnými kontaktmi.
Niektorí zvládame karanténu a domácu prípravu na vyučovanie v kombinácii s pracovnými povinnosťami lepšie, iní horšie.

Ak potrebujete poradiť či pomôcť, k dispozícii máte aj nasledovné možnosti psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci poskytovanú VÚDPaP-om:

- poradenská emailová nonstop linka Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- telefonická linka pre rodičov, ktorí akútne potrebujú pomoc
psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 do 14:30)

- bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00)

V prípade potreby som Vám, rodičom či žiakom aj ja k dispozícii na emaile Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Hanušková Martina
školská psychologička

 

Chcel by som popriať všetko najlepšie a zároveň sa aj poďakovať Vám všetkým učiteľom, ktorí v týchto ťažkých chvíľach pracujú pre deti na diaľku.
Osobitne tiež ďakujem všetkým učiteľom, ktorí svoju profesiu vykonávajú aj naďalej a neopustili svoje povolanie hľadajú možnosti aby deti študovali aj naďalej.
Prajem Vám, aby sme to spolu zvládli a dokázali všetkým rodičom, akú ťažkú prácu vykonávate. Z celého srdca ďakujem a prajem všetko najlepšie.

S pozdravom

Ivan Jurczazak

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii rozhodnutie  MŠVVaŠ SR.

ROZHODNUTIE, PDF

Milá pani riaditeľka, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, milé pani vychovávateľky!

Napriek dôsledkom pretrvávajúcej pandémie, ktorá sa citeľne dotkla aj Vášho pedagogického poslania, keďže v týchto dňoch nedovoľuje vyjadriť osobne najmä Vašim žiakom slová vďaky z príležitosti Dňa učiteľov, chceme tak urobiť za všetkých týmito riadkami srdečného pozdravu a gratulácie.

Tak ako Vy v tomto čase skúšky našich životov a životných povolaní využívate moderné prostriedky komunikácie so svojimi žiakmi a ich rodičmi a tak sa snažíte touto inou formou neprerušiť ich vzdelávanie a nadobúdanie vedomostí, posielame Vám elektronickou poštou slová vďaky a priania:
Prajeme Vám zdravie, ako aj zdravie Vašim najbližším.
Prajeme Vám trpezlivosť, pokoj, silu a presvedčenie, že všetko, čo robíte pre svojich žiakov v ich vzdelávaní a výchove má svoj veľký zmysel.
Ďakujeme za Váš prístup, za Vaše prejavy dobra a lásky,starostlivosti a zodpovednosti!

Ďakujeme za všetko doterajšie i za všetko budúce, ktoré v nasledujúcich mesiacoch Vašej pedagogickej a učiteľskej práce nebude jednoduché!

Ďakujeme za Vašich žiakov, ktorí by Vám to dnes najradšej povedali osobne slovom, stiskom ruky či objatím!

Ďakujeme aj za ich rodičov, ktorí si Vašu doterajšiu prácu vážia a ktorí to v tomto čase tiež nemajú spolu s Vami jednoduché, ale všetci veríme, že sa to spoločne pre naše deti zvládne!

Ďakujeme aj za zamestnancov školy, s ktorými tvoríte jeden kolektív školy pri dôležitom poslaní výchovy a vzdelávania budúcich generácií!

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov Vám praje Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná

 

Informujeme rodičov, žiakov a širokú verejnosť, že Pizzeria Kardos, ktorá sa nachádza v priestoroch školy, naďalej pečie a dodáva pre verejnosť pizzu. Objednávky sa prijímajú len prostredníctvom telefónu. 0918 675 830
 
S pozdravom Iveta Slobodníková
riaditeľka školy
 

A.Opatrenia ministerstva školstva /spracované na základe stránky MŠ SR/

    1. Školy zostanú zatvorené do odvolania.

    2.Testovanie T 9 sa úplne ruší.

 1. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 
 2. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
 3. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
 4. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
 5. Vyučovacie programy na STV Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
 6. V najbližších dňoch bude k dispozícii nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovská stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

 

B: Opatrenia na základe rozhodnutia riaditeľky školy ZŠ D. Lužná

      1. Poplatky v ŠKD, ktoré rodič uhradil pred opatreniami sa presunú  na ďalší mesiac po návrate do školy alebo sa vrátia rodičovi, ak dieťa nebude navštevovať ŠKD.                    

 1. Oba turnusy školy v prírode sú zrušené. Finančné prostriedky budú rodičom refundované alebo sa použijú na školu v prírode po začiatku nového školského roka, ak sa organizovať vôbec bude.

Po návrate do škôl je potrebnejšie dať vzdelávacie veci do poriadku ako tráviť čas v škole v prírode, kde je školský režim taktiež oklieštený.

 

 1. Zápis žiakov do 1. ročníka. Zápis by sme riešili tak, že by sa materiály mohli posielať poštou na adresu ZŠ, lebo všetky tlačivá sú na stránke školy v časti Dokumenty alebo by sa zápis riešil za sprísnených opatrení v priestoroch školy s tým, že by tlačivá v priestoroch školy odovzdával rodič určeným zamestnancom. Rodič by samozrejme prišiel s rúškom a bez dieťaťa. O presnom dátume a spôsobe zápisu budeme rodičovskú verejnosť  informovať do 5. apríla.

       4. Zníženie povinností žiakov - podpora profilových predmetov na úkor niektorých iných, napr. výchovných predmetov.

Pôvodný režim školy  a učenie sa podľa rozvrhu všetkých predmetov sme nastavovali v rýchlosti a s vedomím, že prerušenie vyučovania nebude také ďalekosiahle. Počnúc dnešným dňom sme z dôvodu uľahčenia práce a zníženia povinností pre žiakov aj rodičov urobili nasledovné zjednodušenia:

Z predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, technika, pracovné vyučovanie, etická výchova, náboženská výchova, informatická výchova, informatika, občianska náuka nebudú žiaci dostávať žiadne povinné úlohy od vyučujúcich. Všetci žiaci budú klasifikovaní v čase po návrate do školy alebo rozhodnutím pedagogickej rady budú mať na vysvedčení uvedené, že žiak predmet absolvoval.

 

O ďalších opatreniach ohľadom vyučovania Vás budem informovať. Veľa trpezlivosti a optimizmu napriek náročnej situácii praje

 

                                                                                                                      Iveta Slobodníková, riaditeľka školy.

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu aktuálnych preventívnych opatrení sa odkladá plánované ZRPŠ týkajúce sa zápisu do 1. ročníka ZŠ.

O náhradnom termíne plánovaného ZRPŠ a prípadnej zmene termínu zápisu
do 1. ročníka Vás budeme informovať na našej webovej stránke, prípadne obecným rozhlasom.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

                                                         Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút