Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Po dvojročnom tvrdom, ale hlavne disciplinovanom tréningu sa podarilo získať cennú trofej nášmu žiakovi z 3.B triedy Števkovi Mikulajovi, ktorý sa zúčastnil celoslovenského turnaja v  športovom karate. Svoje prvé poznanie a cvičenia začal absolvovať v  septembri 2015 v klube Budokan Samaria v Šamoríne. Svoju záľubu  a schopnosti  neustále zlepšoval pravidelnými návštevami v telocvični. Netrvalo dlho a prvý úspech priniesol  radosť. Umiestnil sa  v súťaži Slovenského pohára detí a žiakov v karate na 3. mieste. V októbri 2017 získal opäť výborné umiestnenie, a to 1. a 2. miesto v 1. kole Bratislavského pohára mládeže. Nielen rodičia, klub, ale aj naša škola je nadšená z takéhoto príkladného a usilovného žiaka, ktorý má trpezlivosť, pevnú vôľu a vytýčený cieľ. Budeme mu venovať pozornosť aj v ďalších reprezentáciách a najmä držať päste, aby sa mu aj v budúcich rokoch na hrudi ligotal víťazný kov.

 
Mgr. Martina Ceizelová
triedna učiteľka

Kto hľadá, ten nájde.

Učiteľ povedal:

„Nikto učený z neba nespadol. Tak je to! Viete, nespím už sedemsto rokov, pretože som si nevedel na nič spomenúť. A už si spomínam: všetko musím robiť od srdca...“

Žiaci piatych ročníkov a 7.A navštívila z repertoáru Divadla LUDUS pôvodnú rozprávkovú hru pre deti od 6 rokov, inšpirovanú zbierkou Petra Adolfa Zátureckého „Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia“. Divadelné predstavenie Labyrint prísloví sa žiakom veľmi páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenia.

Mgr. Hubáčová, Mgr. Kisková, Ing. Luteránová, Mgr. Šaláková

Pre našich deviatakov začína byť v tomto období čoraz aktuálnejšia otázka výberu budúceho povolania. V piatok 6.10.2017 sme preto využili pozvanie Ministerstva dopravy a výstavby SR a obe deviate triedy spoločne nasadli do vlaku smer Bratislava na podujatie ŠTUDUJ DOPRAVU. Akcia sa konala v atraktívnych priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Popri krásnych historických dopravných exponátoch nám  boli predstavené  moderné študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Popri tom sme mali možnosť navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov. Súčasťou programu bola aj možnosť vyskúšať si riadenie virtuálneho rušňa. Videoprojekcie ponúkali možnosť zhliadnuť fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy poskytli deťom príležitosť uvedomiť si, že čistá hlava je najlepšia nielen pri riešení dopravných situácií. Žiaci skonštatovali, že to bolo pre nich po všetkých stránkach atraktívne a užitočné podujatie, naviac spestrené i viacerými súťažami a dopravnými kvízmi, z ktorých si dokonca priniesli niektorí aj ceny.

Za pedagogický doprovod Hana Volenská a Peter Paľaga

http://www.albatrosklub.sk/images/site/images/PLAGAT%20doprava%20BA%20OKT%202017-page-001.jpg

Milí rodičia a žiaci,

srdečne Vás pozývame na jablkové hodovanie, ktoré sa uskutoční dňa 7.októbra 2017 od 10.00-15.00 hod. v sklade a sade Dobré jablká v Dunajskej Lužnej.

Milí rodičia a žiaci,
za Žiacku radu Vám a Vašim deťom veľmi pekne ďakujeme za príspevky do verejnej zbierky Biela pastelka pre slabozrakých a nevidiacich. V našej škole bola vyzbieraná suma 327,- eur. Pani riaditeľka odovzdala peniaze Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.


Mgr. Ivana Hubáčová

Vážení členovia rady školy a milí rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XI. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2017 o 18.00 hod. v E - bloku ZŠ.  

POZVÁNKA, PDF 345 KB

Srdečne ďakujeme každému, kto sa zapojil do fotosúťaže s názvom: Škola na prázdninách. Poslali ste skvelé dobrodružné, veselé i akčné fotky! Porota jednohlasne zhodnotila, že škola a naše deti mali veru krásne prázdniny a rozhodla sa každého prispievateľa odmeniť sladkou odmenou.
Ďakujeme týmto žiakom:
Eva a Martina Pavelkové
Martin Franko
Petra Záhoráková
Samuel Charvát a Peter Ďuriš
Samuel Okmas
Keďže nechceme, aby škola upadla do nudy a jej zážitky skončili, súťaž pokračuje aj počas školského roka avšak POZOR! - bude do nej možné prispievať len ako tím, skupinka či trieda. Témy fotografií zostávajú rovnaké: najvtipnejšia, najdobrodružnejšia fotka a fotka pri konaní dobrého skutku.
Súťaž vyhodnotíme v dvoch kolách - na polroku a na konci školského roka.
Fotky posielajte e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v prvom kole do 15.1.2018 a v druhom kole do 15.6.2018.
Už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé zážitky!
Logo aj plagátik o fotosúťaži nájdete v prílohe. (Logo, PDF 549 KB)

Volebná komisia v zložení: Ing. Michaela Luteránová (predsedníčka),Mgr. Darina Kováčová a Mária Hrajnohová oznamuje, že v doplňujúcich voľbách jedného zástupcu rodičov do Rady školy Dunajská Lužná bola dňa 20. 09. 2017 zvolená Mgr Adriána Vláčilová v počte 130 hlasov.
(počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 131, počet platných hlasovacích lístkov: 130, počet neplatných hlasovacích lístkov: 1).

Ing. Michaela Luteránová
predsedníčka volebnej komisie

  1. a 13. septembra 2017 prebehlo na druhom stupni vstupné diferenčné testovanie z anglického jazyka pod záštitou p.učiteliek Lukáčikovej, Minarovič a Adámekovej. Žiaci k testovaniu pristúpili veľmi zodpovedne a aj keď sa testoval vždy celý ročník naraz,nestalo sa, že by niekomu bol test odobratý pre odpisovanie. Žiaci, ktorí test nepísali, budú písať iný test v náhradnom termíne. Výsledky testov pomôžu vyčleniť najtalentovanejších žiakov, ktorí následne počas školského roka okrem bežného učiva preberú témy a aktivity navyše, čo pomôže rozvíjať ich talent i záujem o predmet.

Mgr. Martina Adámeková

Do doplňujúcich volieb člena Rady školy Dunajská Lužná, nakoľko ku dňu 03. 09. 2017 v zmysle ustanovenia § 25 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve /ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z."/ a podľa čl. 5 ods. 6 písm. e) Štatútu Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná skončilo členstvo jednej zvolenej zástupkyni rodičov, sa na základe výzvy zo dňa 11. 09. 2017 prihlásila  kandidátka:

Meno a priezvisko:            Mgr. Adriána Vláčilová

Rodič dieťaťa:                   2. D

Čím chce prispieť v RŠ: ZŠ Dunajská Lužná som absolvovala sama ako žiačka, a už aj ako rodič pri staršom synovi. Problematika školského vzdeláva a pedagogickej činnosti je mi známa aj z dôvodu, že aj moja mama pôsobila ako pedagóg (v MŠ). Chcem pomôcť odovzdaním rôznych skúseností, byť nápomocná škole podľa potreby.

Priebeh volieb bude riadiť a výsledky volieb zverejní volebná komisia v zložení:

Predsedníčka:  Ing. Michaela Luteránová

Členovia:           Mgr. Darina Kováčová

                         Mária Hrajnohová

Voľby budú prebiehať na triednych schôdzach po skončení plenárneho zasadnutia ZRPŠ dňa 20. 09. 2017. Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Funkčné obdobie člena rady školy, zvoleného v doplnkovej voľbe trvá na ostávajúci čas funkčného obdobia rady školy, resp. do ustanovujúceho zasadnutia novozvolenej rady školy.

V Dunajskej Lužnej, 18. 09. 2017           

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ a JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút