Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v dvoch etapách.

O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 2. ročníka z elokovaného pracoviska /F-bloku/ budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PS: Škola si vyhradzuje právo na zmenu organizácie v súvislosti s prípadnými usmerneniami ministerstva školstva.

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy a vedenie školy

Milí rodičia,

sme radi, že nám bola z ministerstva školstva priznaná dotácia na zorganizovanie letnej školy. V Bratislavskom kraji bolo podporených iba 12 škôl.

Dátum: od 17.8. do 21.8. 2020

Miesto: E blok- modulová škola ZŠ Dunajská Lužná

Príchod detí: od 7.30 do 8.00 hod.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdá rodič v prvý deň nástupu ihneď ráno vychovávateľke. Bez vyhlásenia nemôže vychovávateľka dieťa do letnej školy prijať.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti, PDF

Vyzdvihnutie detí: o 16.00 hod. /Žiadame rodičov, aby deti nevyzdvihovali  počas dňa, pretože to bude narúšať program letnej školy/.

Obed: príspevok na obed zo strany rodiča 0,31 eur/1 deň, spolu za 5 dní/ 1,55 eur. Poplatok za obedy treba uhradiť v prvý deň letnej školy vychovávateľke. Jedálny lístok letnej školy je zverejnený na stránke školy.

Desiata a olovrant: škola nezabezpečuje - zabezpečí rodič.

Prajeme všetkým deťom príjemný pobyt v letnej škole.

vedenie školy

 

Počas letných prázdnin bude pre verejnosť k dispozícii asistentka riaditeľky školy pani Mária Hrajnohová vždy v pondelok od 8.00 do 12.00 hod. : 

6.7. 2020

13.7. 2020

20.7. 2020

27.7. 2020 

3.8. 2020

10. 8. 2020

17.8. 2020

24.8. 2020

Pani asistentka má kanceláriu v B- bloku na prízemí vľavo.

 

Oznamujeme Vám, že rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka a rozhodnutia o prijatí do školského klubu detí si môžte osobne vyzdvihnúť v F- bloku u pani vrátničky Izabely Sárkoziovej a to v dňoch 25.6., 26.6., 29.6. 2020 v čase od 12.30 hod- 17.00 hod. 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na služby Božie.

Pozvánka, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priložených súboroch máte k dispozícii informácie a prihlášku do športového kempu 2020.

Informácie, PDF

Prihláška, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii oznam o voľnom pracovnom mieste kuchárky v školskej jedálni.

Oznam, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na IV. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

Vážení rodičia,

posielam Vám informácie ohľadom ďalšej organizácie pobytu vašich detí v základnej škole.

 1. Žiadame žiakov piateho ročníka, aby prichádzali a odchádzali do školy iba zadným vchodom v B- bloku pri školskom bufete.
 2. Prosíme rodičov, aby ráno nevstupovali do areálu školy. Deti dokážu pár metrov do svojich tried prejsť aj samy. Dôverujte im, sú šikovné.
 3. Žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykli, musia do areálu vstupovať aj z neho odchádzať bránou pri bicyklových stojanoch.
 4. Prosíme rodičov, ktorí chcú uskutočniť zmeny v budúcom týždni, aby tak urobili vždy do stredy predchádzajúceho týždňa. Rodičia nahlásia túto zmenu iba triednemu učiteľovi. Nahlásia mu, či dieťa nastúpi ďalší týždeň do školy, do školského klubu detí a na obed.
 5. Školská jedáleň je samostatný právny subjekt, preto v  prípade, že žiak nemá záujem o stravovanie, odhlási sa samostatne alebo ho odhlási z obeda rodič u vedúcej školskej jedálne.
 6. Všetky oznamy a usmernenia, ktoré vydáva vedenie školy uverejňujeme naraz vo viacerých zdrojoch:

a/ webová stránka školy- časť Aktuality

b/ webová stránka školy- časť Koronavírus a škola

c/ internetová žiacka knižka.

Vyhlásenia zákonných zástupcov o karanténe sa nachádzajú na webovej stránke školy v časti Dokumenty.

 1. Školský bufet je opäť k dispozícii žiakom. Vyučujúci sa postará o jeho bezpečnú návštevu.

 

V závere by som chcela veľmi pekne pochváliť rodičov, pretože každé z detí malo dnes so sebou vyhlásenie od rodiča o bezinfekčnosti, žiadne z nich ho doma nezabudlo.

 

Dunajská Lužná 1.6.2020        PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                     riaditeľka školy

     Milé deti, dnes je váš veľký deň – Deň detí. Medzinárodný deň detí je tu už takmer 70 rokov a je vyjadrením nás dospelých, ako vás ľúbime, ako nám robí radosť vyčariť vám úsmev na tvári, je však aj takým malým výkričníkom a poukázaním na vaše problémy, práva a potreby.

     Ten dnešný je iný ako po iné roky, bez veľkých akcií, súťaží, programov a hier pre deti, ktoré vás v tento deň vždy čakali na každom kroku.  Je iný, ale verím, že s oveľa väčšou emóciou ako po predošlé roky. Je plný pocitu radosti z opätovného stretnutia so spolužiakmi, kamarátmi, pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľkami. Mnohí z vás na tento deň čakali s radosťou a napätím, kedy už príde, kedy sa znovu navzájom uvidíte. Verím teda, že nie darčeky a sladkosti, ale blízkosť kamarátov bude vrcholom tohto dňa. Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, vy, my, vaši rodičia i starí rodičia. Mnohých to donútilo zamyslieť sa, čo je v živote dôležité, čo by sme si mali najviac vážiť – hry v kruhu rodiny, spoločné vychádzky, pobyt v prírode, slobodu, domáce jedlo, starostlivosť rodičov, prácu, ktorá naše rodiny živí, školu a našich učiteľov, ktorí sa vždy prispôsobia situácii, no najmä ZDRAVIE. V zdraví si preto užite tento váš nádherný deň, potešte sa s priateľmi, vyrozprávajte si navzájom všetky zážitky za toto dlhé obdobie a popoludní iste zájdete s rodičmi na zmrzlinu či do cukrárne alebo si niečo fajnové spolu ukuchtíte.

     Tak teda za všetkých dospelých v našej škole vám želám – krásny Medzinárodný deň detí!

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút