Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Pri príležitosti Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám (25.11.) sa v utorok 26.11. uskutočnila beseda so žiačkami deviateho ročníka, prostredníctvom ktorej sa naučili rozpoznať znaky násilného správania a osvojili si, kam je možné sa obrátiť pre pomoc. Preventistka por. Mgr. Michaela Petrášová z OR PZ v Senci zaujímavo rozprávala o zážitkoch z policajnej praxe a ochotne zodpovedala aj zvedavé otázky.

Mgr. Hanušková Martina, školská psychologička   a  Mgr. Baková Alena, koordinátorka prevencií

 

Vo štvrtok 5. decembra 2019 Vás srdečne pozývame na oficiálne otvorenie nového bloku F Základnej školy Dunajská Lužná / v budove bývalého poľnohospodárskeho družstva na Košariskej ulici 192/42/. Otvorenie začína o 10.00 hod. pred budovou, kde Vás privíta starosta obce p. Štefan Jurčík a pani riaditeľka školy Iveta Slobodníková. Po prestrihnutí pásky si prítomní budú môcť prezrieť priestory novej školy.

Využite možnosť nahliadnuť do miestností, v ktorých naši prváci aj druháci trávia väčšinu času.

 

                  Organizátori podujatia

 

 

Milí rodičia a priatelia školy,

ako každý rok aj teraz sa naša škola zapája do Mikulášskej zbierky sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku. Záštitu nad zbierkou má naša mamička pani Vydarená s manželom. Zbierku organizujeme na podnet neziskovej organizácie Maják nádeje, ktorá nám z odovzdávania sladkostí poslala fotografie. Svoje dobrovoľné sladké darčeky / keksy, cukríky, čokolády atď./ môžu deti alebo rodičia vložiť do škatúľ alebo vreciek, ktoré budú k dispozícii v každom bloku ráno i poobede od 3.12 do 6.12. 2019/piatok/.

Vopred ďakujeme za deti, ktoré v tomto predvianočnom čase potešíte.

vedenie školy

 

Od 1. septembra 2019  do 1. decembra 2019 prebieha dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň je zameraná na mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie jeho odborných vedomostí o téme AIDS/HIV, ale aj na prevenciu látkových a nelátkových závislostí.

Do kampane sa zapojila i naša základná škola. Prostredníctvom školského rozhlasu sme žiakov oboznámili s blížiacim sa Medzinárodným dňom boja proti AIDS, ktorým je 1. december, pričom sme ich nezabudli informovať o hlavnom posolstve a význame kampane. O problematike sme diskutovali aj na hodinách občianskej výchovy, triednických hodinách, na besedách s pani policajtkou, školskou pani psychologičkou aj psychológmi z Centra pre psychologicko-pedagogické poradenstvo a prevenciu - CPPPaP v Senci. Na chodbe sme inštalovali nástenku s informačnými letákmi a plagátmi.  V telocvični sme so žiakmi prvého stupňa vytvorili nádhernú živú červenú stužku.

Mgr. Alena Baková
koordinátorka pre prevencie

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na II. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2019 o 18. 00 hod. v E – bloku ZŠ.

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda rady školy

Pozvánka, PDF

Obec Dunajská Lužná informuje rodičov detí a žiakov, ktorí sa stravujú diétne a vedia to preukázať lekárskou správou od špecialistu a zároveň nie sú prihlásení na odber stravy zo Školskej jedálne v Dunajskej Lužnej, a preto majú stravu pripravenú v domácich podmienkach, že môžu podať do 15.12.2019 žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre dieťa odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej osobne cez stránkové dni do podateľne, príp. poštou na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. Tlačivo žiadosti bude k dispozícii aj na https://www.dunajskaluzna.sk/tlaciva/obecny-urad-dunajska-luzna/ v rubrike „Dotácie“.

Rodičia, ktorí už žiadosť podali, opätovne žiadať úrad nemusia. Povinní sú však bezodkladne písomne nahlásiť tunajšiemu úradu akúkoľvek zmenu, najneskôr do 15. decembra bežného roka.

                                                                                                                      Obecný úrad Dunajská Lužná

 Žiadosť, PDF

Vážení rodičia, plánujeme pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka exkurziu do Londýna a Paríža, podľa nižšie uvedeného programu. V prípade záujmu Vás prosíme o záväzné prihlásenie žiaka čo najskôr.

V cene 429,-€ je zahrnuté :  doprava klimatizovaným autobusom, 2x prejazd kanálom La Manche trajektom, mýto do Paríža, 1x ubytovanie s raňajkami v trôjlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v Paríži, miestny sprievodca v Paríži, 3x ubytovanie v 4-8 miestnych mobilhomoch s príslušenstvom v Allhallows Leisure Park, 3x raňajky, 3x večera v réžii CK FIFO, slovenský sprievodca počas pobytu na území Anglicka 4.- 5. deň, cestovné poistenie D v Union, vrátane storna, palivový príplatok, poplatok za vstup busu do Londýna.

Termíny záloh sú :   s prihláškou (70€) , 15.2.2020 (200€) , 15.4.2020 (159€)

Pokračovanie textu a záväzná prihláška

Záväzná prihláška, PDF

 

POZVÁNKA

 

 

MO Matice slovenskej, ZŠ, OÚ, OŠK, OSK,  KKDH,

Fi. Dobré Jablká, Dunajská Lužná

 

Pozývajú

na tradičný

 

VIANOČNÝ  STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

 

poslanca BSK JURAJA JÁNOŠÍKA

 

Dátum: 14. 12. 2019 (sobota),  9.00 hod., Telocvičňa ZŠ v obci

 

Kategórie: dospelí, žiaci, deti

 

Pre víťazov a účastníkov sú pripravené medaily, diplomy, ceny, občerstvenie

 

Pozor: Vstup do telocvične v športových prezúvkach.

 

 

                                                                  Za organizátorov

                                                                  Stanislav Bajaník

                                                                  MO Matice slovenskej

 

Dňa 5. novembra 2019 sa žiaci 6. a 9. ročníka zúčastnili na okresnom kole vo florbale starších žiakov. Na súťaž prišlo 13 základných škôl, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Našu skupinu sme úspešne vyhrali a postúpili do finále, kde sme hrali systémom každý s každým. Základnú školu A. M. Szencziho sme porazili, nad naše sily, bohužiaľ, bola Základná  škola z Ivanky pri Dunaji, ktorá sa stala aj zároveň majstrom okresu. Na fakte to však nič nemení, že je to výborný úspech pre našu školu a chalanom za to patrí pochvala.

Zostava: Matúš Reffek, Adam Masaryk, Jonáš Strareček, Jakub Martinček, Samuel Mala, Alex Kudlička, Samuel Hamar (9.A), Karol Kubela, Kristián Dojčan, Thomas Mareček (9.B), Samuel Szabó, Mikola Ostrogliad, Samuel Bobko (9.C.) a Šimon Jeník (6.A).

Mgr. Radoslav Munka

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii oznámenie o havarijnom stave odtokového potrubia.

OZNÁMENIE, PDF

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút