Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Medzinárodná informatická súťaž iBobor sa konala v termíne od 11.11. 2019 do 15.11.2019. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl z celej Európy. Naša škola dosiahla výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 348 žiakov, úspešnými riešiteľmi bolo 137 žiakov a plný počet bodov získalo 28 žiakov.

Mgr. Eva Érseková

10.1. sme sa zúčastnili regionálneho turnaja First LEGO League v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole v Petržalke. Tento rok malo naše družstvo 7 nových členov, ktorí od začiatku školského roka tvrdo pracovali a získavali nové vedomosti z programovania a stavby robotov. V konkurencii 14 tímov sme obsadili 7 miesto, čo vzhľadom na to, že sme nemali žiadnych členov so skúsenosťami z minulého ročníka považujem za veľký úspech. Dokonca sme v kategórii TEAMWORK obsadili výborné tretie miesto.

Výsledková listina 1, PDFJPG

Výsledková listina 2, PDF, JPG

Naša najlepšia robotická jazda, video, link:  https://www.youtube.com/watch?v=FfGIDbUMm7g&feature=youtu.be

autor článku: Ing. Miroslav Kalinovský

 

Fotogaléria:

       

Milí rodičia, žiaci

v priloženom súbore máte k dispozícii grafikon Študent Busu premávajúceho na železničnú stanicu Košariská - Miloslavov.

Študent BUS, PDF

 

 

Je mimoriadne potešiteľné, že účasťou na tohtoročnom predvianočnom turnaji vo vybíjanej s 2 loptami sa opäť raz podarilo prekonať rekord v účasti žiakov našej školy na tejto už takmer tradičnej akcii. Jej 4. vydanie sa uskutočnilo v pondelok, 9.12.2019 a zúčastnilo sa na nej celkom 42 súťažiacich chlapcov a dievčat z druhého stupňa našej školy. Za zmienku stojí i účasť Anetky Nekorancovej zo 4.D, ktorá dobrovoľne navštevuje i krúžok "Sálové športy" a spolu so svojim bratom Petrom a ako jediná z dievčat nemá od začiatku fungovania tohto krúžku vynechanú ani jedinú hodinu, čo je vskutku pozoruhodné.
 
Výsledky:
 
Kategória 5.- 6. ročník: 
1. miesto: Nikolas Machan (6.B) 
2. miesto: Peter Nekoranec (6.B)
3. miesto: Ľudovít Volics (6.C)  
 
Kategória 7.- 9. ročník: 
1.miesto: Martin Franko (8.A) 
2.miesto: Filip Žilinčík (8.A)
3.miesto: Matúš Reffek (9.A)
 
 
Tohtoročná edícia turnaja sa niesla v znamení skvelých výkonov i mimoriadnej súťaživosti účastníkov a hlavne výbornej atmosféry prejavujúcej sa predovšetkým hlasným povzbudzovaním "preživších" súťažiacich zo strany ich vybitých súperov a súperiek v duchu ozajstného čestného zápolenia. Nech len je takýchto úžasných športových mimoškolských aktivít v budúcnosti stále viac a viac.    A na záver? ŠPORTU ZDAR a VYBÍJANEJ S 2 LOPTAMI ZVLÁŠŤ!
 
Mgr. Radoslav Rehák
organizátor a hlavný rozhodca
 

 

Milí rodičia, žiaci

v priloženom súbore máte k dispozícii poďakovanie od OZ Maják nádeje za darované Mikulášske balíčky.

POĎAKOVANIE, PDF

 

 

Vážení rodičia,

teší nás, že naši žiaci v Celoslovenskom testovaní žiakov 5.ročníka T5 2019 obstáli veľmi dobre, pretože nielenže sme dosiahli celoslovenský priemer, ale sme ho aj výrazne prekročili a to v matematike o 14,1 %  a v slovenskom jazyku a literatúre o 8,9 %, viď. tabuľka.

 

Výsledky testovania T5 2019

Priemerná úspešnosť školy

Priemerná úspešnosť v SR

Rozdiel oproti priemernej úspešnosti v SR

Matematika

77,5 %

63,4 %

14,1 %

Slovenský jazyk a literatúra

73,7 %

64,8 %

8,9 %

 

Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom prvého stupňa, ktorí deti zodpovedne pripravovali na testovanie profilových predmetov a zapojili sa aj do nácvičného elektronického testovania. Chcela by som pochváliť aj deti, ktoré pristupovali k testovaniu zodpovedne, väčšina z nich si známky, ktoré dostali na vysvedčení aj obhájila.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

nech sú pre Vás vianočné sviatky príjemným zastavením,

aby ste načerpali veľa radosti do života

a silu prekonať všetky prekážky,

ktoré Vám nastávajúci rok prinesie do cesty.

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

Vám, Vašim blízkym, priateľom a známym praje

 

kolektív ZŠ Dunajská Lužná

6. decembra sa v zasadačke obecného úradu stretli vybraní členovia komisie pre výstavbu ďalšej budovy základnej školy. Blok G sa bude nachádzať taktiež v budove bývalého poľnohospodárskeho družstva. Medzi súčasným blokom F a pripravovaným blokom G v priestoroch policajného oddelenia sa vybuduje aj nová základná umelecká škola. V novom bloku G sa má okrem 15 tried nachádzať aj výdajňa stravy a odborné učebne. Blok G bude určený pre ďalšie ročníky prvého stupňa. Tešíme sa, že vedenie obce veľmi promptne zareagovalo na narastajúci počet žiakov v obci v rozpätí ďalších šiestich rokov. Stretnutie s architektmi prišiel pozdraviť aj Mikuláš zo základnej školy so svojím sprievodom, ktorý rokovanie príjemne spestril.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa pred novou budovou ZŠ zhromaždila skupinka malých žiačikov, rodičov a hostí, aby oficiálne otvorili blok F, ktorý zrekonštruovala obec z vlastných prostriedkov. Po prestrihnutí stužky pánom starostom si prítomní mohli prezrieť všetky tri podlažia. Starostovia a pani riaditeľky z okolitých obcí, poslanci a ďalší hostia sa v priestoroch malej telocvične zúčastnili malého posedenia. Stretnutie spríjemnili krátkym programom žiaci prvého a druhého ročníka, speváčky z folklórneho súboru Prvosienka a úspešní tanečníci z krúžku Klimo Dance Studio. 

K slávnostnej atmosfére prispela aj pekná výzdoba okien, násteniek a chodieb, ktorá pripomínala decembrové sviatky, Mikuláša i Vianoce. Vydarenú rekonštrukciu ocenili domáci aj hostia. Pani riaditeľka a pán Adamčiak sa poďakovali kolektívu pedagógov za peknú výzdobu a program a za realizáciu stavby nielen súčasným predstaviteľom obce, ale aj poslancom z predchádzajúceho obdobia, ktorí rekonštrukciu budovy odsúhlasili, alebo podporovali.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

 

Vedúca školskej jedálne žiada všetkých rodičov, aby prípadné nedoplatky uhradili do 10.12. 2019. V prípade neuhradenia nedoplatku, dieťa 11. 12. 2019 nedostane obed. Žiaci, ktorí nemajú čip, alebo ho majú nefunkčný, si ich môžu v školskej jedálni vyzdvihnúť.

vedúca školskej jedálne

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút