Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 5. novembra 2019 sa žiaci 6. a 9. ročníka zúčastnili na okresnom kole vo florbale starších žiakov. Na súťaž prišlo 13 základných škôl, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Našu skupinu sme úspešne vyhrali a postúpili do finále, kde sme hrali systémom každý s každým. Základnú školu A. M. Szencziho sme porazili, nad naše sily, bohužiaľ, bola Základná  škola z Ivanky pri Dunaji, ktorá sa stala aj zároveň majstrom okresu. Na fakte to však nič nemení, že je to výborný úspech pre našu školu a chalanom za to patrí pochvala.

Zostava: Matúš Reffek, Adam Masaryk, Jonáš Strareček, Jakub Martinček, Samuel Mala, Alex Kudlička, Samuel Hamar (9.A), Karol Kubela, Kristián Dojčan, Thomas Mareček (9.B), Samuel Szabó, Mikola Ostrogliad, Samuel Bobko (9.C.) a Šimon Jeník (6.A).

Mgr. Radoslav Munka

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii oznámenie o havarijnom stave odtokového potrubia.

OZNÁMENIE, PDF

Vážení rodičia,

na základe prejaveného záujmu Vám ponúkame vianočné fotenie Vašich detí.

V balíku bude 1ks portrétovej fotografie 14 x 21, 2 ks portrétovej fotografie 10 x 5 vo forme pohľadnice a dve obálky. Cena balíka je 7 €.

Termíny fotenia:

1.ročník + 2.F – 19.11.2019

2.ročník až 9.ročník – 21.11.2019

Svoj prípadný záujem nahláste mailom do 15.11. 2019 triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ dá  žiakovi záväzný informovaný súhlas. Po jeho podpise rodičom bude žiak uvoľnený na fotografovanie.

 

Vzhľadom k zmenám, ktoré nastali vo vedení školskej jedálne Vás vážení rodičia žiadam o spoluprácu, trpezlivosť a ústretovosť pri zavádzaní zmien v súlade s platnou legislatívou. Do konca novembra by mala byť spustená webová stránka školskej jedálne. V priebehu budúceho roka bude možné odhlasovanie detí cez webovú jedáleň. Plánuje sa k 1.12. 2019 variť v novej kuchyni vybudovanej v MKS a to pre dôchodcov a materské školy. Šeky, ktoré vaše deti dostanú tento mesiac sú aj za december. Priloženú prihlášku poprosím vyplniť s dátumom od 1.11. 2019 a odovzdať do ŠJ. Stravné musí byť zaplatené do 20.11.2019.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia,

od pondelka 11.11. 2019 sa mení organizácia zvonenia a obedových prestávok. Aktualizovaný rozpis zvonenia máte k dispozícii na stránke školy. Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

 

čas

Čas trvania prestávky

1. hodina

7:50 - 8:35

10 min.

2. hodina

8:45 - 9:30

10 min.

3. hodina

9:40 - 10:25

10 min.

4. hodina

10:35 - 11:20

25 min. obed- 5. a 6.ročník, veľká prestávka

5. hodina

11:45 - 12:30

5 min.

6. hodina

12:35 - 13:20

20 min., obed 7.- 9. ročník

7. hodina

13:40 - 14:25

5 min.

8. hodina

14:30 - 15:15

5 min.

 

Obedňajšie prestávky:

11:20 -11:45   5. a 6. ročník, ŠKD   25 minút

13:20 -13:40  7. a 9. ročník, ŠKD    20 minút

 

 

 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční dňa 11.11. 2019 od 17.00 hod. v Dunajskej Lužnej.

 

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste z bezpečnostných dôvodov neprichádzali v ranných hodinách autom na Školskú ulicu priamo pred školu, kde budú odparkované autobusy odvážajúce deti na školskú exkurziu. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Vedenie školy

Školská jedáleň a vývarovňa prijme ihneď vyučenú kuchárku, kvôli otvoreniu novej prevádzky v MKS Dunajská Lužná. Záujemcovia sa môžu informovať na telefónnom čísle 02/ 45980825.

Udvardiová Anna
vedúca školskej jedálne

Vážení rodičia,

hoci sme s radosťou prijali správu o kolaudácii novej budovy základnej školy, žiaci ešte pár dní zostanú v areáli školy, pretože v novej budove sa ešte inštaloval výťah na schodište pre imobilných. O nástupe do nových priestorov Vás po dohode so starostom obce budem informovať v dostatočnom predstihu.

S pozdravom 

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Výsledky – počet získaných hlasov:

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                 počet hlasov:   339
 2. Mgr. Ivana Gallé                                  počet hlasov:   210
 3. Ing. Jozef Kundlák                               počet hlasov:   234
 4. Ing. Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 5. Ing.Tomáš Volenský, PhD.                   počet hlasov:   206

 Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                počet hlasov:   339
 2. Ing. Jozef Kundlák                              počet hlasov:   234
 3. Ing.Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 4. Mgr.Ivana Gallé                                   počet hlasov:   210
 5. Ing.Tomáš Volenský,PhD.                   počet hlasov:   206

        Do Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná boli ako zástupcovia rodičov pre funkčné obdobie 2019 – 2023 zvolení: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Adriána Vláčilová a Mgr. Ivana Gallé.

 

V Dunajskej Lužnej, 15. 10. 2019

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút