Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 29. januára 2020 sa v ranných hodinách vydala  výprava malých a veľkých matematikov zmerať si sily so svojimi rovesníkmi   zo seneckého okresu.  A výprava to bola vskutku úspešná!

Piataci si lámali hlavičky počas dvoch hodín s tromi príkladmi a deviataci riešili štyri príklady počas štyroch hodín.  A keby  ich ráno zo školy vyprevádzala veštica, mohli si na spiatočnej ceste na plné hrdlá spievať  známy hit „We Are The Champions“.  Výsledky by im dali za pravdu.

V kategórii Z5 sa všetci piati piataci stali úspešnými riešiteľmi s nasledovným umiestnením:

 1. miesto : David Hammel, 5. A a Nikola Martinkovičová , 5. C
 2. miesto : Beáta Orbánová, 5. B a Andrea Vozárová, 5. C – úspešné riešiteľky
 3. miesto: Šefan Mikulaj, 5. B – úspešný riešiteľ

V piatackej kategórii sa zúčastnilo súťaže 64 žiakov, z toho bolo 37 úspešných riešiteľov. Dúfame, že naši piataci prišli na chuť novej súťaži a ešte budeme o ich úspechoch na MO počuť!  Gratulujeme a tešíme sa z vašich úspechov!

 

V kategórii Z9 zúročili svoje skúsenosti ostrieľaní olympionici:

1. miesto: Matej Palica, 9. A

3. miesto: Martin Alexy, 9. C

4. miesto: Jakub Martinček, 9. A – úspešný riešiteľ

Deviatakov  spolu súťažilo 15.  Šiesti z  nich sa stali úspešnými  riešiteľmi, z toho traja žiaci boli z našej školy! Deviatakom gratulujeme a veríme, že budú ozdobou strednej školy, na ktorú majú namierené svoje kroky. Držíme palce!

 

Za doprovod detí na súťaž do Senca ďakujeme pani tajomníčke Márii Hrajnohovej.  Za prípravu, odborné rady a vedenie ďakujeme učiteľkám matematiky: Mgr. Petrášovej  za 5. ročník, Mgr. Kiskovej a Mgr. Jašekovej za 9. ročník.

Za predmetovú komisiu prírodných vied: Mgr. Katarína Kisková

Jesenný MATBOJ

Žiaci 9. ročníka sa zapojili do matematickej súťaže Matboj, ktorú organizuje P-MAT, nezisková organizácie so sídlom v Bratislave,  poskytujúca služby v oblasti vzdelávania na celom území SR. Súťažiaci súťažia v tímoch. Úlohou tímov je získať čo najlepšie hodnotenie v organizovanej hre, pričom postup v tejto hre závisí jednak od strategických a logických schopností, ale aj od počtu vyriešených príkladov, za ktoré získava tím ťahy v tejto hre.

Dňa 18.10.2019 sa v Bratislave zúčastnili na tejto súťaži dva deviatacke tímy. Žiaci 9.C obsadili 4. miesto a zmiešané družstvo žiakov 9.A a 9.B obsadilo 9.miesto. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 24 družstiev žiakov základných škôl. V konkurencii sme obstáli výborne.

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 10. a 11. decembra  2019 sa šikovné hlavičky našich žiakov popasovali nielen s 15 príkladmi, ale aj s časom. Na našej škole totiž prebiehala jedna z mála matematických súťaží, kedy vyhráva nielen najbystrejší, ale aj dostatočne rýchly  žiak . Školské kolo matematickej Pytagoriády bolo výzvou pre žiakov  tretieho až ôsmeho ročníka.  A tu sú víťazi:

3.ročník:

 1. Bernath Matej, 3.E
 2. Gonda Viliam, 3.E
 3. Bučo Dominik, 3.D a Hlobilová Michela, 3.D

4.ročník:

 1. Rychnavský Matej, 4.C
 2. Višňovská Tamara, 4.C
 3. Solarz Filip, 4.B a Vozár Ján, 4.C

5.ročník:

 1. Hammel Dávid, 5.A
 2. Kršjak Timotej, 5.D
 3. Mikulaj Štefan, 5.B a Vozárová Andrea, 5.C

6.ročník:

 1. Alexy Lestyn Dagowyn, 6.A
 2. Hideghéty Filip, 6.B
 3. Lukačovská Alexandra, 6.A

8.ročník:

       1. Mička Lukáš, 8.C

       2. Vozárová Veronika, 8.C

Výhercom  a ďalším postupujúcim žiakom gratulujeme . Držíme im prsty 24. a 25. marca 2020, kedy budú našu školu reprezentovať v okresnom kole v Senci.

 

Matematická olympiáda

Ďalšou matematickou súťažou, kedy si mohli naše matematické talenty zmerať sily, je Matematická olympiáda. Táto súťaž na rozdiel od Pytagoriády vyžaduje od žiakov hlbšie znalosti matematiky a schopnosť svoje myšlienkové pochody slovne okomentovať.  Uzávierka domáceho kola pre žiakov 5. a 9.ročníka bola 11. decembra. Najlepšie sa so zadanými príkladmi popasovali a podmienky na postup do okresného kola splnili:

za 5.ročník

 • David Hammel, 5.A
 • Rebeka Orbánová , 5.B
 • Štefan Mikulaj, 5.B
 • Andrea Vozárová, 5.C
 • Nikola Martinkovičová, 5.C

 za 9.ročník:

 • Jakub Matrinček, 9.A
 • Matej Palica, 9.A
 • Martin Alexy, 9.C

Okresné kolo sa uskutoční už 29. januára 2020 v Senci. 

Všetkým spomínaným prajeme veľa šťastia!

Na záver  ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu detí a pomoc s organizáciou spomínaných  súťaží.

 

Za predmetovú komisiu prírodovedných predmetov: Mgr. Katarína Kisková

 

V uplynulom období sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády s týmito výsledkami:

Kat. G (5. roč.): 

10 úspešných riešiteľov:

 1. miesto: Hammel Dávid (5.A) 96 bodov
 2. miesto: Mikulaj Štefan (5.B) 95 bodov
 3. miesto: Šebesta Michal (5.B) 85 bodov

Úspešní riešitelia v ďalšom poradí: Švec Evan (5.A), Marek Filip (5.A), Vongrej Jakub (5.A), Heinz Lilli (5.A), Baďová Barbora (5.A), Rajniak Patrik (5.B), Žilinec Peter (5.B)

 

Kat. F (6.-7. roč.):

účasť: 47 žiakov, z toho 16 úspešných riešiteľov

 1. miesto: Mokcsay Jakub (7.A) 78 bodov (o poradí rozhodol vyšší počet bodov v teoretickej časti 32 vs. 29)
 2. miesto: Káčer Teo (7.A) 78 bodov
 3. miesto: Demovič Dávid (7.A) 77 bodov

Úspešní riešitelia v ďalšom poradí: Kučera Jakub (7.C), Klč Paula (7.B), Palica Jakub (7.C), Práznovský Šimon (6.B), Platek Hugo (7.B), Priesolová Ema Lea (6.A), Tinková Alexandra (6.B), Hrdlíková Viktória (7.B), Šebová Eva (7.C), Turanská Nicol (7.B), Gál Roland (7.B), Lukáčová Nina (7.B), Poláková Kristína (7.B)

 

Kat. E (8.-9. roč.):

účasť: 32 žiakov, z toho 4 úspešní riešitelia

1.miesto: Mala Samuel (9.A) 74,5 bodov

2.miesto: Haraslín Adam  (9.A) 69 bodov

3.miesto: Barniaková Lenka  (9.A) 67 bodov

Úspešný riešiteľ v ďalšom poradí: Hamar Samuel (9.B)

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole v Senci, ktoré sa bude konať dňa 6.2.2020.

 

Peter Paľaga
učiteľ geografie, organizátor ŠK GO 

 

Žiacka iniciatíva Šimona Práznovského (6.B) umocnená ochotou jeho tatina pána Ľuboša Práznovského priniesla do školy jedinečnú besedu z cesty po Južnej Afrike. Žiaci šiesteho ročníka sa vďaka pútavému a interaktívnemu rozprávaniu dozvedeli množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti regiónu, o nekončiacich sporoch medzi bielymi a čiernymi, o apartheide ako o politike rasovej segregácie, o chudobe černochov a bohatstve bielych, o vysokej kriminalite, o Nelsonovi Mandelovi a jeho vytrvalom úsilí za slobodu černochov, o jeho prezidentovaní i Nobelovej cene za mier, o súčasnom americkom technologickom géniovi - rodákovi z JAR - Elonovi Muskovi (TESLA), o paradoxoch typu, že len 63% ľudí má zavedenú vodu, ale až 93%  má mobilné telefóny, o význame ťažby zlata, ktoré pritiahlo do oblasti nielen nové príležitosti, ale i prekliatia, o vážnych problémoch so zásobami  vody, o trúbke na vrchole Stolovej hory, o tučniakoch, tuleňoch, veľrybách, elektrických ohradníkoch,  opustených a nevyužívaných futbalových štadiónoch po MS 2010, o popularite ragby...

Pán Práznovský, ďakujeme Vám za túto skvelú príležitosť zoznámiť sa s Južnou Afrikou optikou cestovateľa a budeme sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia. Rovnako Šimonovi Práznovskému ďakujeme za jeho iniciatívu a spoluprácu pri organizovaní a príprave podujatia.

 

Peter Paľaga
učiteľ geografie

 

22.1.2020 sa dve deviatacke triedy v sprievode triednych učiteliek Mgr. Kataríny Ambrusovej a Mgr. Martiny Adámekovej vybrali na exkurziu do Múzea obchodu a do Centra pre liečbu drogovo závislých (CPLDZ) v Bratislave. Múzeum obchodu je síce malé, ale plné krásnych a hodnotných kúskov z minulosti. Deviatakov najviac zaujali historické pokladne a obchod s potravinami zo začiatku 20. storočia. Príjemné bolo aj posedenie v tradičnom hostinci z minulého storočia, kde prebehla diskusia na tému alkoholizmus v histórii Slovenska. To bolo výborným úvodom k nasledujúcej prednáške o závislostiach v Centre pre liečbu drogovo závislých. Deviataci sa aktívne zapájali do diskusie o závislostiach, ktoré viedla psychologička z CPLDZ, najviac však každého zasiahla návšteva priestorov, kde sa závislí ľudia liečia. Všetci odtiaľ odchádzali so zmiešanými pocitmi a verím, že každý s presvedčením vyhnúť sa návykovým látkam a nikdy sa nestať pacientom podobnej liečebne.

Mgr. Martina Adámeková

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že ŠJaV prijme do pracovného pomeru kuchárky.

15. januára 2020 naše dve žiačky veľmi úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v Senci. Lea Jurčíková z 8.A sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii pre ôsmy a deviaty ročník. Paula Klč zo 7.B sa umiestnila na vynikajúcom druhom mieste v kategórii pre piaty až siedmy ročník. Dievčatám ďakujeme a gratulujeme k úspechu.

Mgr. Mária Cinová

Dňa 11.9.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na exkurzii v NR SR. Žiaci si  v sprievode vyškoleného pracovníka  pozreli priestory parlamentu.  Absolvovali aj odbornú prednášku o histórii parlamentarizmu na Slovensku. Súčasťou prehliadky bola aj beseda s poslancom NR SR Jánom Budajom. Témou bolo 30. výročie Nežnej revolúcie a prehliadka barokovej záhrady na hrade. Exkurziu zorganizovali i zabezpečili Mgr. Érseková Eva, Mgr. Ambrusová Katarína, Mgr. Kisková Katarína a Mgr. Adámeková Martina.

 Spracovala: Érseková Eva, Mgr.

Dňa 17.1. 2020 sa uskutočnila beseda s rodičom z 2.E triedy p. Chudým na tému Spoločenstvo včiel. Zúčastnili sa na nej žiaci 2.A, 2.C, 2.D, 2.E triedy. Beseda bola podnetná. Žiaci sa veľa dozvedeli o živote včiel a o význame medu a včelích produktov na zdravie človeka.

 Mgr. Eva Kalinová

 

Medzinárodná informatická súťaž iBobor sa konala v termíne od 11.11. 2019 do 15.11.2019. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl z celej Európy. Naša škola dosiahla výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 348 žiakov, úspešnými riešiteľmi bolo 137 žiakov a plný počet bodov získalo 28 žiakov.

Mgr. Eva Érseková

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút