Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Jedálny lístok

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Jedálny lístok 10.6-14.6.2024

Jedálny lístok 17.6.-21.6.2024

Školská jedáleň je samostatný právny subjekt, nepatrí pod základnú školu. Napriek tomu, že sídli v areáli školy. Vedúca školskej jedálne sa rozhoduje samostatne, riaditeľka školy do jej kompetencií nemá právo zasahovať. Môže len tlmočiť svoj názor a žiadať nápravu. Preto sa, prosím, s dotazmi ohľadom stravovania obracajte priamo na vedúcu školskej jedálne pani Alžbetu Némethovú. Ďakujem za pochopenie.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Elektronický systém výdaja stravy

V školskej jedálni je od 1.4. 2017 nainštalovaný elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných čipov.

  • Každý žiak dostal nový čip zdarma, v prípade straty je potrebné zahlásiť stratu vedúcej školskej jedálne a zakúpiť si nový čip.
  • Pre ľahšiu a pre deti prístupnejšiu identifikáciu čipov bude vhodné ak k čipu pridáte prívesok, šnúrku, alebo visačku, ktorá sa používa na kľúče alebo mobil.
  • Začiatkom každého nasledujúceho mesiaca si od dieťaťa vypýtať šekovú poukážku na uhradenie stravného a včas stravné uhradiť, inak je čip na výdaj stravy nefunkčný.