Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Kontakty

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kontakty na zamestnancov školy

Telefonický kontakt ŠKD :

  • C- blok: 0948400314
  • E- blok: 0948404777

Adresa školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/ 22
90042 Dunajská Lužná

Web-Mail

Orientácia v areáli školy

Areál školy sa nachádza v tichom prostredí obce v školskom parku. Je zložený zo štyroch jednoposchodových budov postavených v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia a jednej prízemnej budovy modulového typu, ktorá bola otvorená v apríli 2015.

A-blok: 5.A, 5.B, 5.D,5.E, 6.A, 6.B, 6.C ,7.A, 7.C, 7.D zborovňa, individuálne oddelenia ZUŠ, kotolňa, školská knižnica, kancelária ekonómky školy

B-blok: 6.D,7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C,  kancelária riaditeľky školy, kancelária sekretárky školy a zástupkýň školy, zborovňa, školský bufet, učebne informatiky

C-blok: 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 3.E, zborovňa pedagógov, zborovňa školského klubu detí, školská jedáleň a vývarovňa

D-blok-telocvičňa: špeciálna pedagogička Mgr. Věra Potůčková, športová sála, šatne, kabinet, sklad nábytku, učebňa, izolačná miestnosť

E-blok / modulová budova/ : 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.D 4.E ,5.C  oddelenia školského klubu detí

F- blok- elokované pracovisko: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 4.B, 4.C

Plán školy