Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Konzultačné hodiny

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Konzultačné hodiny

Základná škola Dunajská Lužná

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Školský rok 2023/2024

…aktualizujeme…

P.č.

Priezvisko, meno, titul

Trieda

Deň

Hodina

1.

Adámeková Martina, Mgr.

8.B

 

 

2.

Báhidská Zuzana, PaedDr.

3.B

 

 

3.

Balážová Andrea, Mgr.

1.F

 

 

4.

Baková Alena, Mgr.

5.A

 

 

5.

Barešová Romana, Mgr.

9.A

 

 

6.

Blaho Ján, Mgr.

 

 

 

7.

Dujčíková Barbora, Mgr.

5.E

 

 

8.

Ceizelová Martina, Mgr.

7.D

 

 

9.

Cinová  Mária, Mgr.

5.B

 

 

10.

Čúzyová Jana, Ing.

7.A

 

 

11.

Drmelová Jana, Mgr.

4.D

 

 

13.

Érseková Eva, Mgr.

 

 

 

14.

Filipová Ivana, Mgr.

3.C

 

 

16.

Futejová Mária, Mgr.

 

 

 

17.

Haizer Lukáš, Mgr.

 

 

 

18.

Hatalová Ľudmila, Mgr.

 

 

 

19.

Hečková Zuzana, Mgr.

6.C

 

 

20.

Hubáčová Ivana, Mgr.

6.A

 

 

21.

Jáchimová Soňa, Mgr.

1.C

 

 

22.

Jašeková Gabriela, Mgr.

 

 

 

23.

Jurašiová Mariana, Mgr.

2.D

 

 

24.

Kandrová Nikola, Mgr.

2.E

 

 

25.

Kisková Katarína, Mgr.

8.D

 

 

26.

Kišacová Adriana, Mgr.

 

Utorok

8:00 – 15:00

27.

Klátiková Oľga, Mgr.

 

 

 

29.

Kováčová Darina, Mgr.

3.A

 

 

30.

Kozáková Andrea, RNDR.

7.C

 

 

31.

Kozáková Viktória, Mgr.

2.F

 

 

32.

Kubišová Martina, Mgr.

3.D

 

 

33.

Labis Jozef, Mgr.

 

 

 

34.

Lauková Eva, Mgr.

4.B

 

 

35.

Lukáčiková Martina, RNDr.

 

 

 

36.

Luteránová Michaela, Ing.

 

Pondelok

8:00 – 15:00

37.

Madarászová Barbara, Mgr.

8.C

 

 

38.

Maniurová Martina, Mgr.

2.A

 

 

39.

Mészárosová Veronika, Mgr.

5.D

 

 

40.

Minarovič Anna, Bc.

 

 

 

41.

Miškovová Mária, M.A.

 

 

 

42.

Munka Radoslav, Mgr.

9.C

 

 

43.

Omasta Emil, Mgr.

6.E

 

 

44.

Opátová Darina, PaedDr.

3.E

 

 

45.

Petrášová Zuzana, Mgr.

9.B

 

 

46.

Petrová Jana, PaedDr.

4.E

 

 

47.

Pipíšková Katarína, Mgr.

1.D

 

 

48.

Plačková Mária

 

Pondelok

12:30 – 15:30

49.

Plešovská Vladimíra, Mgr.

1.A

 

 

50.

Polláková Mária, Mgr.

1.B

 

 

51.

Polláková Monika, Ing.

1.E

 

 

52.

Pokorná Dagmar, Mgr.

8.A

 

 

53.

Rehák Radoslav, Mgr.

 

 

 

54.

Rybárová Ľubica, PaedDr.

 

 

 

55.

Slobodníková Iveta, PaedDr.

 

Pondelok

8:00 – 15:00

56.

Šalaková Marcela, Mgr.

6.B

 

 

57.

Škrhová Jana, Mgr.

2.B

 

 

58.

Šomodi Petronela, Mgr.

7.B

 

 

59.

Štellerová Zuzana, Ing.

4.A

 

 

60.

Tůmová Barbora, Mgr.

6.D

 

 

61.

Violová Andrea, Mgr.

4.C

 

 

59.

Vozárová Zuzana, Mgr.

2.C