Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Konzultačné hodiny

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Konzultačné hodiny

Základná škola Dunajská Lužná

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Školský rok 2022/2023

P.č.Priezvisko, meno, titulTriedaDeňHodina
1.Adámeková Martina, Mgr.7.BPondelok11:45 – 12:30
2.Báhidská Zuzana, PaedDr.2.BUtorok7:00 – 7:45
3.Balážová Andrea, Mgr.2.EPiatok7:00 – 7:45
4.Baková Alena, Mgr.9.AStreda12:35 – 13:30
5.Barešová Romana, Mgr.8.AStreda7:30 – 8:30
6.Blaho Ján, Mgr.8.DUtorok7:40 – 8:40
7.Brodzianska Barbora, Mgr. Pondelok8:45 – 9:30
8.Ceizelová Martina, Mgr. Štvrtok7:15 – 7:50
9.Cinová  Mária, Mgr.9.BPondelok11:50 – 12:35
10.Čúzyová Jana, Ing.6.AStreda7:15 – 7:50
11.Drmelová Jana, Mgr.4.BUtorok11:45 – 12:30
12.Ďurošová Helena, Mgr.   
13.Érseková Eva, Mgr. Utorok14:25 – 14:50
14.Filipová Ivana, Mgr.2.CStreda7:00 – 7:45
15.Franková Jarmila, Mgr.6.EUtorok12:35 – 13:30
16.Futejová Mária, Mgr. Utorok 7:00 – 7:25
17.Haizer Lukáš, Mgr. Pondelok10:45
18.Hatalová Ľudmila, Mgr. Piatok 7:50 – 8:35
19.Hečková Zuzana, Mgr.5.CStreda14:00 – 15:00
20.Hubáčová Ivana, Mgr.5.AŠtvrtok10:35 – 11:20
21.Jáchimová Soňa, Mgr.4.CPiatok13:30 – 14:15
22.Jašeková Gabriela, Mgr. Pondelok 12:40- 13:20
23.Jurašiová Mariana, Mgr.1.DStreda7:00 – 7:45
24.Kandrová Nikola, Mgr.1.EUtorok7:00 – 7:45
25.Kisková Katarína, Mgr.7.DUtorok7:00 – 7:45
26.Kišacová Adriana, Mgr. Utorok8:00 – 15:00
27.Klátiková Oľga, Mgr. Utorok13:30- 14:30
28.Kohútková Margita, Mgr.4.AUtorok11:50 – 12:30
29.Kováčová Darina, Mgr.2.AŠtvrtok7:00 – 7:45
30.Kozáková Andrea, RNDR.6.CUtorok13:30 – 14:15
31.Kozáková Viktória, Mgr.1.FUtorok7:00 – 7:45
32.Kubišová Martina, Mgr.2.DUtorok7:00 – 7:45
33.Labis Jozef, Mgr.9.CPiatok13:30 – 14:15
34.Lauková Eva, Mgr.3.BUtorok13:30 – 14:00
35.Lukáčiková Martina, RNDr. Streda13:25 – 13:30
36.Luteránová Michaela, Ing. Pondelok8:00 – 15:00
37.Madarászová Barbara, Mgr.7.CPiatok7:50 – 8:30
38.Maniurová Martina, Mgr.1.AUtorok13:00-14:00
39.Minarovič Anna, Bc. Utorok7:00 – 7:50
40.Munka Radoslav, Mgr.8.CPondelok 13:30 – 14:15
41.Omasta Emil, Mgr.5.E Utorok 9:40 – 10:25
42.Opátová Darina, PaedDr.4.DUtorok11:50 – 12:30
43.Paľaga Peter, RNDr.6.DUtorok12:45 – 13:30
44.Petrášová Zuzana, Mgr.8.BUtorok7:00 – 7:45
45.Petrová Jana, PaedDr.3.EStreda7:15 – 7:40
46.Plačková Mária Pondelok12:30 – 15:30
47.Polláková Mária, Mgr.3.DPondelok12:40 – 13:40
48.Polláková Monika, Ing.4.EPondelok13:20 – 14:20
49.Pokorná Dagmar, Mgr.7.AUtorok 7:50 – 8:35
50.Rehák Radoslav, Mgr. Pondelok 12:40 – 13:20
51.Rybárová Ľubica, PaedDr. Piatok 7:15 – 7:50
52.Slobodníková Iveta, PaedDr. Pondelok8:00 – 15:00
53.Šalaková Marcela, Mgr.5.BPondelok11:50 – 12:35
54.Škrhová Jana, Mgr.1.BŠtvrtok14:00-15:00
55.Šomodi Petronela, Mgr.6.BUtorok11:50 – 12:35
56.Štellerová Zuzana, Ing.3.AUtorok7:00 – 7:40
57.Tůmová Barbora, Mgr.5.DStreda7:15 – 7:50
58.Violová Andrea, Mgr.3.CUtorok7:00 – 7:40
59.Vozárová Zuzana, Mgr.1.CPondelok14:00-15:00
60.Zambojová Lucia, Mgr. Pondelok7:20 – 7:50