Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Korčuliarsky kurz

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kurz korčuľovania pre žiakov 2. ročníka – zatiaľ neaktuálne

Trvanie kurzu:

Cena kurzu: 

Cena kurzu zahŕňa:

  • Odvoz autobusom 3x (3 tréningové dni)
  • Prenájom ľadovej plochy (5 hodín)
  • Trénerský dozor (3-4 trénerky – 5 hodín)

 

Vyplnenú záväznú prihlášku (dostane každé dieťa od tr. p. učiteľky) je potrebné poslať obratom späť.       ( Prihláška, PDF)

 

Kurz bude prebiehať pod vedením profesionálnych tréneriek.

Deti majú mať teplé oblečenie, prilbu (cyklistická, lyžiarska, korčuliarska) a korčule. Pri nástupe do autobusu, sú deti oblečené v korčuliarskom odeve. Korčule si nesú v pevnejšej taške v igelitovom vrecku, spolu s oblečením na vyučovanie (nezabudnite náhradné tielko a ponožky).

V prípade  záujmu o zapožičanie korčúľ, je to možné, ale len v obmedzenom množstve. Je potrebné dohodnúť sa priamo v Hamikove.

KONTAKT Hamikovo:           0917 13 13 13. Petra Netryová, Krasokorčuliarsky oddiel KRASO Hamikovo, kraso@hamikovo.sk

Po návrate z kurzu prebieha vyučovanie s dodržaním počtu hodín v daný deň. V piatok si deti zapíšu aké učebné pomôcky budú potrebovať v pondelok. Podobne budeme postupovať aj nasledujúce dni.

 

Deti, ktoré na kurz nie sú prihlásené budú mať riadne vyučovanie v spojenej triede podľa upraveného rozvrhu, ktorý dostanú v piatok.