ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Krúžky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Milí rodičia a žiaci,

v priložených súboroch máte k dispozícii:

1. Pokyny k vzdelávacím poukazom, PDF

2. Zoznam kružkov 2021-2022, PDF

3. Popis krúžkov 2021 – 22, PDF

 

4.Časový harmonogram krúžkov, PDF

5. Dodatok k vzdelávaciemu. poukazu 2021-22, PDF