ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Nepedagogickí zamestnanci

Cingelová Mária

Cingelová Mária

upratovačka, E-blok

maria.cingelova@zsdunajskaluzna.sk

Fajnor

Fajnor Štefan

školník

stefan.fajnor@zsdunajskaluzna.sk

Mária Hrajnohová

Hrajnohová Mária

asistentka riaditeľky školy

maria.hrajnohova@zsdunajskaluzna.sk telefón: 02/45980229 fax: 02/45980229

grafika: pan

Hrajnoha Martin

dozor v telocvični

martin.hrajnoha@zsdunajskaluzna.sk

grafika: pan

Javorcsík Jozef

školník

jozef.javorcsik@zsdunajskaluzna.sk

Józsová Marta

Józsová Marta

upratovačka

marta.jozsova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Ládiová Zuzana

upratovačka

zuzana.ladiova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Ondrušová Dáša

upratovačka

dasa.ondrusova@zsdunajskaluzna.sk

grafika: pan

Sárkozi František

školník, vrátnik

frantisek.sarkozi@zsdunajskaluzna.sk

Sárkoziová Izabela

Sárkoziová Izabela

vrátnička

izabela.sarkoziova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Semanová Ivana

mzdová účtovníčka, personalistka

ivana.semanova@zsdunajskaluzna.sk telefón: 0910 544 257

Grafika: slečna

Šarkoziová Janette

upratovačka

janette.sarkoziova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Šestáková Brigita

ekonómka

brigita.sestakova@zsdunajskaluzna.sk telefón: 02/45981369 fax: 02/45980229

Grafika: slečna

Šnircová Zuzana

upratovačka, A-blok

zuzana.snircova@zsdunajskaluzna.sk