ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Odborní zamestnanci

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Odborní zamestnanci

Grafika: slečna

Kuis Martina, Mgr.

školská psychologička, materská dovolenka

martina.kuis@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Húsková Michala Mgr.

školská psychologička

michala.huskova@zsdunajskaluzna.sk

Potúčková Věra, Mgr.

špeciálna pedagogička

vera.potuckova@zsdunajskaluzna.sk

Púčiková Gabriela, Mgr.

Púčiková Gabriela, Mgr.

špeciálna pedagogička

gabriela.pucikova@zsdunajskaluzna.sk