Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Odborní zamestnanci

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Odborní zamestnanci

Grafika: slečna

Mgr. Michala Husková

školská psychologička

Telefón:
E-mail: michala.huskova@zsdunajskaluzna.sk