Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Organizácia školského roka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Obdobie školského vyučovania

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5.septembra 2022(pondelok). 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023(utorok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu)
a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Trvanie prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné prázdniny

27. október 2022 (štvrtok)

28. október 2022 – 31. október 2022

2. november 2022 (streda)

Vianočné

22. december 2022 (štvrtok)

23. december 2022-
 7. január 2023

9. január 2023 (pondelok)

    

Jarné:
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

17. február 2023 (piatok)

20. február 2023 – 24. február 2023

27. február 2023 (pondelok)

Jarné:
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

24. február 2023 (piatok)

27. február 2023 – 3. marec 2023

6. marec 2023 (pondelok)

Jarné:
Košický kraj,
Prešovský kraj

3. marec 2023 (piatok)

6. marec 2023 – 10. marec 2023

13. marec 2023 (pondelok)

Veľkonočné

5. apríl 2023 (streda)

6. apríl 2023 – 11. apríl 2023

12. apríl 2023 (streda)

Letné

30. jún 2023 (piatok)

1. júl 2023 – 31. august 2023

4. september 2023 (pondelok)

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín a prestávok

 

Hodiny

Dĺžka hodiny

Prestávky

Dĺžka prestávky

1.

7,50- 8,35

45 min.

8,35 – 8,45

10 minút

2.

8,45 – 9,30

45 min.

9,30 – 9,40

10 minút

3.

9,40 – 10,25

45 min.

10,25 – 10,45

10 minút

4.

10,35 – 11,20

45 min.

11,20 – 11,50

30 minút

5.

11,50 – 12,35

45 min.

12,35 – 12,40

  5 minút

6.

12,40 – 13,20

40 min.

 

13,20 – 13,40

20 minút

7.

13,40 – 14,20

40 min.

14,20 – 14,25

  5 minút

8

14,25 – 15,05

 

40min.