ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Organizácia školského roka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
  2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín a prestávok

 HodinaPrestávka
1.7:50 – 8:3510 minút
2.8:45 – 9:3010 minút
3.9:40 – 10:2510 minút
4.10:35 – 11:2025 minút
5.11:45 – 12:305 minút 
6.12:35 – 13:2020 minút
7.13:40 – 14:255 minút
8.14:30 – 15:15 
 
Obedňajšie prestávky
11:20 – 11:4525 minút 
13:20 – 13:4020 minút