Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Aktuálne dianie v našej škole:

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň vody

Dňa 22. 3. 2023 si aj prváci v 1. E pripomenuli Svetový deň vody. Žiaci ho strávili v triedach oblečení symbolicky v modrej farbe. Učili sa, tvorili, na každej

Čítaj viac . . .

Pozdrav ku Dňu učiteľov

Milá pani riaditeľka, milé pani učiteľky, milí páni učitelia,milé pani vychovávateľky!     V deň Vášho sviatku Dňa učiteľov  Vám chceme povedať toto:Prajeme Vám zdravie, ako aj zdravie Vašim najbližším.Prajeme Vám trpezlivosť, pokoj, silu a presvedčenie, že všetko, čorobíte pre svojich žiakovv ich vzdelávaní a výchove má svoj veľký zmysel. Ďakujeme za Váš prístup, za Vaše prejavy dobra alásky, starostlivosti a zodpovednosti!Ďakujeme za všetko prejavené z Vášho srdca doteraz i v budúcichrokoch Vášho veľkého poslania! Prijmite teda veľké „Ďakujeme“:od Vašich žiakov, ktorí by Vám to dnes povedia aj osobne slovom,stiskom ruky či objatím!Od ich rodičov, ktorí si Vašu prácu a poslanie vážia a sú veľmivďační, že ste učiteľmi ich detí!Aj od ostatných zamestnancov školy, s ktorými tvoríte v škole jedenkolektív pri spoločnom cieli – pri vzdelávaní a aj výchovebudúcich generácií! Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov Vám praje Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná

Čítaj viac . . .

Model bunky

Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka organizmov. Túto poučku mnohí poznajú, ale čo tak si vytvoriť takú vlastnú rastlinnú alebo živočíšnu bunku. Toto dostali

Čítaj viac . . .

Separovanie

V priebehu mesiaca február prebehol v prvých a druhých ročníkoch „projekt Separovanie“. Spoločne s deťmi sme sa veľa rozprávali o triedení odpadu – recyklácii. Ako sme kedysi mali veľmi obmedzené

Čítaj viac . . .

Zvonenia

 

Hodiny

Dĺžka prestávky

1.

7,50- 8,35

10 minút

2.

8,45 – 9,30

10 minút

3.

9,40 – 10,25

10 minút

4.

10,35 – 11,20

30 minút

5.

11,50 – 12,35

  5 minút

6.

12,40 – 13,20

20 minút

7.

13,40 – 14,20

  5 minút

8

14,25 – 15,05