Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Aktuálne dianie v našej škole:

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Halloween v ŠKD

Halloweenská párty nesmela chýbať v ŠKD ani tento rok. Žiaci prišli v maskách a s dobrou náladou. Na stoloch nechýbali maškrty, školou sa rozliehala veselá hudba a smiech. Aj keď

Čítaj viac . . .

Exkurzia do PD Úsvit

18. októbra sa deti zo 4. ročníkov z ŠKD, spolu s pani vychovávateľkami, vybrali na exkurziu do poľnohospodárskeho družstva Úsvit v Dunajskej Lužnej. Po 15-minútovej prechádzke sa stretli

Čítaj viac . . .

Vesmír očami žiakov 4. C

Počas preberania kapitoly venovanej vesmíru, mali žiaci 4. C vytvoriť projekt na tému Slnečná sústava podľa svojich vlastných predstáv s využitím rozličných materiálov. Pri tvorbe projektu

Čítaj viac . . .

Vlastivedná vychádzka v Bratislave

V októbri sa štvrtáci učili o Bratislave priamo na hrade a v uliciach Starého  mesta. Vypočuli si povesti o Bratislavskom hrade, v Dóme sv. Martina sa dozvedeli príbeh o biskupovi Martinovi a žobrákovi.

Čítaj viac . . .

Október – Úcta k starším

Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme si aj my s deťmi v ŠKD nezabudli uctiť a potešiť seniorov. S láskou, radosťou a nadšením, sme pripravili

Čítaj viac . . .

Jeseň v ŠKD

Báseň Jeseň, pani bohatá od Márie Rázusovej – Martákovej naše deti už veľmi dobre poznajú naspamäť. Vo veršoch sa v nej dozvedáme o tom, aká štedrá

Čítaj viac . . .

EXKURZIA PARÍŽ (20.5.-24.5.2024)

Vážení rodičia, sme modernou školou, ktorá desaťročia  podporuje exkurzie žiakov do zahraničia a to s obrovským úspechom a množstvom nezabudnuteľných zážitkov našich žiakov. Aj v tomto školskom roku plánujeme

Čítaj viac . . .
Previous slide
Next slide

Zvonenia

 

Hodiny

Dĺžka prestávky

1.

7,50- 8,35

10 minút

2.

8,45 – 9,30

10 minút

3.

9,40 – 10,25

10 minút

4.

10,35 – 11,20

30 minút

5.

11,50 – 12,35

  5 minút

6.

12,40 – 13,20

20 minút

7.

13,40 – 14,20

  5 minút

8

14,25 – 15,05