ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

Katarína Blizniaková

Blizniaková Katarína

vychovávateľstvo

katarina.blizniakova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Červenáková Mária

vychovávateľstvo

maria.cervenakova@zsdunajskaluzna.sk

Čisáriková Lenka, Mgr.

výtvarná výchova

lenka.cisarikova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Kopřivová Hana

vychovávateľstvo

hana.koprivova@zsdunajskaluzna.sk

Viktória Hurtonyová

Hurtonyová Viktória

vychovávateľstvo

viktoria.hurtonyova@zsdunajskaluzna.sk

Jáchimová Ľudmila

Jáchimová Ľudmila

vychovávateľstvo

ludmila.jachimova@zsdunajskaluzna.sk

Kollárová Viera

Kollárová Viera

vychovávateľstvo

viera.kollarova@zsdunajskaluzna.sk

Konrádová Eva

Konrádová Eva

vychovávateľstvo

eva.konradova@zsdunajskaluzna.sk

Kundláková Mária

Kundláková Mária

vychovávateľstvo

maria.kundlakova@zsdunajskaluzna.sk

Mogrovicsová Monika, Mgr.

Mogrovicsová Monika, Mgr.

vychovávateľstvo

monika.mogrovicsova@zsdunajskaluzna.sk

Poláková Renata

Poláková Renata

vychovávateľstvo

renata.polakova@zsdunajskaluzna.sk

Revická Janka

Revická Janka

vychovávateľstvo

janka.revicka@zsdunajskaluzna.sk

Rigová Renáta

Rigová Renáta

vychovávateľstvo

renata.rigova@zsdunajskaluzna.sk

Richterová Mária

Richterová Mária

vychovávateľstvo

maria.richterova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Rusnačiková Iveta

vychovávateľstvo

iveta.rusnacikova@zsdunajskaluzna.sk

Valachovičová Stanislava, Mgr.

Valachovičová Stanislava, Mgr.

učiteľstvo 1.stupeň

stanislava.valachovicova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Zmeková Kamila

vychovávateľstvo

kamila.zmekova@zsdunajskaluzna.sk