Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

Katarína Blizniaková

Katarína Blizniaková

vedúca školského klubu detí

Telefón:
E-mail: katarina.blizniakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mária Mangová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: maria.mangova@zsdunajskaluzna.sk

 

Mgr. Lenka Čisáriková

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: lenka.cisarikova@zsdunajskaluzna.sk

 

Viktória Hurtonyová

Viktória Hurtonyová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: viktoria.hurtonyova@zsdunajskaluzna.sk

 

Kundláková Mária

Mária Kundláková

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: maria.kundlakova@zsdunajskaluzna.sk

Kollárová Viera

Viera Kollárová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: viera.kollarova@zsdunajskaluzna.sk

 

Konrádová Eva

Eva Konrádová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: eva.konradova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Jana Lörincová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: jana.lorincova@zsdunajskaluzna.sk

 

Mogrovicsová Monika, Mgr.

Mgr. Monika Mogrovicsová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: monika.mogrovicsova@zsdunajskaluzna.sk

 

Poláková Renata

Renáta Poláková

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: renata.polakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Revická Janka

Janka Revická

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: janka.revicka@zsdunajskaluzna.sk

 

Rigová Renáta

Renáta Rigová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: renata.rigova@zsdunajskaluzna.sk

 

Richterová Mária

Mária Richterová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: maria.richterova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Iveta Rusnáčiková

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: iveta.rusnacikova@zsdunajskaluzna.sk

 

Valachovičová Stanislava, Mgr.

Mgr.Stanislava Valachovičová

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: stanislava.valachovicova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Kamila Zmeková

vychovávateľka

Telefón:
E-mail: kamila.zmekova@zsdunajskaluzna.sk