Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Ponuka zamestnania

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Ponuka aktuálnych voľných pracovných pozícií v ZŠ Dunajská Lužná pre školský rok 2022/2023:

  • asistent učiteľa na 1 rok v rámci projektu Pomáhajúce profesie II.
  • učiteľ II. stupňa, aprobácia anglický jazyk
  • učiteľ II. stupňa, aprobácia matematika
  • učiteľ II. stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra
  • učiteľ II. stupňa, aprobácia dejepis