Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Rada rodičov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Rada rodičov 

Rada rodičov je orgán rodičov žiakov ZŠ Dunajská Lužná, ktorej poslaním je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy, spolupracovať s vedením školy, s radou školy a zriaďovateľom školy. Rada rodičov je tvorená zvolenými zástupcami z každej triedy školy.

Štatút rady rodičov ZŠ Dunajská Lužná