Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Rozvrhy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Rozvrhy tried v školskom roku 2023/2024

1.A1.B1.C1.D1.E1.F
2.A2.B2.C2.D2.E2.F
3.A3.B3.C3.D3.E 
4.A4.B4.C4.D4.E 
5.A
5.B5.C5.D5.E 
6.A6.B6.C6.D6.E 
7.A7.B 7.C7.D  
8.A8.B8.C8.D  
9.A9.B9.C