Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Šikanovanie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Prejavy šikanovania sa v škole riešia v zmysle smernice o šikanovaní: 

Smernica o šikanovaní [PDF súbor na stiahnutie]

Linka detskej istoty je bezplatná.

Tel. číslo: 116 111