Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školská knižnica

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Úloha žiackej knižnice:

Žiacka knižnica má podporiť záujem o čítanie u žiakov vo všetkých ročníkoch. Čítaním odbornej literatúry podľa vlastného výberu si žiaci prehĺbia vedomosti v rôznych zameraniach. Odborné tituly im môžu pomôcť pri tvorbe projektov a referátov, nehovoriac o tom, že si tým žiaci zdokonalia svoje čitateľské zručnosti.

Učiteľská knižnica je k dispozícii pedagógom pre potreby skvalitnenia vyučovacieho procesu. Pedagógovia v nej nájdu doplňujúci knižný materiál vhodný na použitie pri práci so žiakmi.

 

Výpožičný čas: štvrtok 13:00 – 14:00 hod.

V prípade potreby je knižnica k dispozícii po dohode s pani učiteľkou Mgr. Ambrusovou.

Mgr. Ambrusová Katarína
vedúca školskej knižnice

zdokonaliť čitateľské zručnosti
každý štvrtok 13: 00 – 14: 00