ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školský autobus

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Žiaci sa prepravujú klasickým červeným autobusom s označením ,,školský autobus“. Preprava je určená prednostne pre žiakov 1. až 6. ročníka. O poriadok a dozor sa stará vodič autobusu.

 

CESTOVNÝ PORIADOK, PDF

 

Školský autobus je k dispozícii iba pre žiakov ZŠ Dunajská Lužná. Nik iný sa autobusom dopravovať nesmie. Preprava autobusom je pre žiakov zdarma. V poobedňajších hodinách autobus nepremáva.

Prípadné informácie získate na adrese:

Magdaléna Hanuliaková, prednostka@dunajskaluzna.sk

Obecný úrad Dunajská Lužná

Jánošíkovská 466/7

900 42 Dunajská Lužná

tel.č. 02/402598 13

mobil: 0918632117