Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Sponzori školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Štedrý AMAVET

ZŠ Dunajská Lužná ďakuje Asociácii pre mládež, vedu a techniku /AMAVET/ z Bratislavy zastúpenej p. Mariánom  Blažekom za nefinančný dar v hodnote 1655,- eur vo forme 5 ks osobných počítačov HP s príslušenstvom. Počítače budú slúžiť  deťom ZŠ D. Lužná pre potreby digitalizácie vzdelávania.

Škola vybrala päť žiakov, ktorí nemajú v domácom prostredí dostatočné alebo žiadne technické vybavenie potrebné pri prípravu na vyučovanie.

Veľmi sympatické je, že s ponukou prišli zástupcovia spoločnosti. Vážime si ich nezištný prístup.

 

Dunajská Lužná    10. 6. 2022                                                                                                    Vedenie školy