Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie piatakov T5

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5) 2022/ 2023

Testovanie

Termín

Predmet

T5 

Testovanie T 5 je rozhodnutím MŠ v školskom roku 2022/2023 zrušené