Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie piatakov T5

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5) 2021/ 2022

 

Testovanie

Termín

Predmet

T5 

18 . 5. 2022 (streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

   

 

 

  1. Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).
  2. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  3. Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie5.