Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Základná umelecká škola

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

V areáli ZŠ Dunajská Lužná v A – bloku na 1. poschodí sa nachádzajú aj individuálne odbory základnej umeleckej školy.

Podrobné informácie o ZUŠ Dunajská Lužná nájdete na ich webovej stránke www.zusdl.sk