Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Administratívni zamestnanci

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Administratívni zamestnanci

Mária Hrajnohová

Mária Hrajnohová

tajomníčka školy

Telefón: 02/45980 229
E-mail: maria.hrajnohova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Bc.Ivana Semanová

mzdová účtovníčka

Telefón:
E-mail: ivana.semanova@zsdunajskaluzna.sk

 

Grafika: slečna

Mgr.Brigita Šestáková

ekonómka školy

Telefón:
E-mail: brigita.sestakova@zsdunajskaluzna.sk