ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Administratívni zamestnanci

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Administratívni zamestnanci

Mária Hrajnohová

Mária Hrajnohová

Asistentka riaditeľky školy

Telefón: 02/45980229 Fax: 02/45980229 E-mail: maria.hrajnohova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Ivana Semanová

Mzdová učtáreň

Telefón: 02/45529005 Fax: 02/45980229 E-mail: ivana.semanova@zsdunajskaluzna.sk

Grafika: slečna

Brigita Šestáková

Ekonómka školy

Telefón: 02/45981369 Fax: 02/45980229 E-mail: brigita.sestakova@zsdunajskaluzna.sk