Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Žiacka rada

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zoznam žiakov žiackej rady v školskom roku 2022/2023

 

Trieda

 Člen

Zastupujúci

1.

5.A

Gardoš Selestína

Buray Max

2.

5.B

Kalužná Nina

Mosná Eli

3.

5.C

Kvašňovský Samuel

Pastieriková Sabina

4.

5.D

Alexy Oliver

Nagy Tomáš

5

5.E

Kozáková Sabrina

Krčmár Eliáš

6.

6.A

Žernovič Tomáš

Kolínek Jozef

7.

6.B

Hečko Jakub

Čambalík Leonardo

8.

6.C

Mikulová Bianka

Zvierieva Milana

9.

6.D

Schickerle Kristína

Karovičová Kristína

10.

6.E

Príbojská Simona

Menšíková Sofia

11.

7.A

Bartošková Nela

Kotásek Marek

12.

7.B

Vychovalá Simona

Pomichalová Mia

13.

7.C

Vozár Ján

Vágai Oliver

14.

7.D

Vláčilová Ema

Karkus Patrik

15.

8.A

Schwarz Denis

Žabka Tomáš

16.

8.B

Ličák Juraj

Orbánová Beáta

17.

8.C

Havlín Adam

Bradová Vivien

18.

8.D

Kiss Oliver

Mráziková Terezka

19.

9.A

Solárová Kristína

Pál Michal

20.

9.B

Práznovský Šimon

Chovanec Dominik

21.

9.C

Benko Michal

Sadloňová Laura

 

Predseda: Kiss Oliver / 8.D

Podpredseda: Benko Michal / 9.C 

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ivana Hubáčová

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej rady.